Předávání vysvědčení 7.30 I.st. / 8.30 II.st.

Termín konání: 24. 6. 2020 | 07:30 - 09:00

7.30 - 8.00 I.stupeň 

8.30 - 9.00 II.stupeň 

Od 8.30 do 11.00 k vyzvednutí ve vestibulu pro zákonné zástupce nebo žály, kteří si nepřevzali osobně. 

Bez zajištění stravování a odpoledních skupin.