Konzultace s vyučujícími 2. stupně

Termín konání: 10. 6. 2020 | 08:00 - 11:00
Konzultace a kontrola distanční výuky, hodnocení podkladů.