Nástěnka pro žáky

Zájmové kroužky 2017/18

11.9.2017

Přihlášky u vedoucích kroužků nebo v ředitelně.

Video z Prahy od Lucky Gaberové

8.6.2017

Video

Stížnosti na vyznavače parkouru

31.5.2017

Opakovaně se na nás obrací obyvatelé Nového Hrozenkova, majitelé pozemků a nemovitostí s žádostí o domluvu k žákům školy: nepoškozujte cizí majetek (rozbitý plot u Lidového domu), poškozený ochranný kryt plynové přípojky k rodinnému domu, ohnuté plotové tyče apod.. Hledejte chlapci vhodnější hřiště, přijďte s návrhy na překážky např. na školní zahradě a jinde. Sportu zdar, ale bez ničení majetku a zdraví!