Poděkování za rekonstrukci chodníků

Poděkování za rekonstrukci chodníků
22. 09. 2017

V průběhu měsíců července a srpna probíhala rozsáhlá rekonstrukce přístupové cesty a chodníků ke škole. Rekonstrukce byla realizována podle projektové dokumentace Arch. Libora Sošťáka, který projektoval celkové řešení úprav v okolí školy. Touto etapou se podařilo vyřešit výrazné zlepšení bezpečnosti a estetického vzhledu hlavního přístupu ke škole. Stavební práce probíhaly v průběhu letních prázdnin, což neohrozilo provoz školy, ale omezilo přístup ke stomatologii, k bytovému domu a rodinným domům.
V průběhu prací a po odkrytí povrchů byly nutné opravy a zásahy do kanalizace a náročné bylo vyspádování povrchu chodníku, který zasahuje k bytovému domu, do parku a ke škole. Změn doznal i nájezd ke škole, část obecního chodníku i samotné parkoviště u školy. Celkové náklady dosáhly výše 1,3 milionu Kč. Za žáky školy a rodiče, kteří dlouhodobě upozorňovali na neutěšený stav chodníku, děkuji vedení Městyse Nový Hrozenkov a jejich zaměstnancům, kteří se podíleli na stavebních pracích.