Třídní učitelka: Mgr. Marie Šuláková

Kontakt: sulakova@zsnovyhrozenkov.cz

Domací úkoly a podklady budou zasílány e-mailem. Pokud jste dosud neobdrželi, kontaktujte mne.

Materiály elektronicky odeslané dne 12.3.2020 zde.

Domácí příprava 23.3. - 27.3.2020 zde.

Pracovní listy: čtení - Jaro, Neználek

Domácí příprava 30.3. - 3.4.2020 zde.                  

Pracovní listy: prvouka - Denní režim, Potravinová pyramida      

Domácí příprava 6.4. - 8.4.2020 zde.

Pracovní listy: český jazyk - Vyjmenovaná slova

                       čtení - Velikonoce

Domácí příprava 14.4. - 17.4.2020 zde.

Prezentace: český jazyk - Slovní druhy

Domácí příprava 20.4. - 24.4.2020 zde.

Zápis: prvouka - Neživá příroda

Domácí příprava 27.4. - 30.4.2020 zde.

Zápis: prvouka - Ropa, Uhlí

Domácí příprava 4.5. - 7.5.2020 zde.

Pracovní list: matematika - Přirozená čísla do 1000

Domácí příprava 11.5. - 15.5.2020 zde.

Zápis: prvouka - Základní podmínky života na Zemi