Třídní učitelka: Mgr. Petra Švecová

Kontakt:  svecova@zsnovyhrozenkov.cz

Domací úkoly a podklady budou zasílány e-mailem. Pokud jste dosud neobdrželi, kontaktujte mne.

Online výuka v MS Teams:  vždy v pondělí a ve středu od 9.00 do 10.00.

Český jazyk:

Stránky k procvičení slov se slabikotvorným l, r (těžká slova) zde:

Úkol do JČ zde:

Úkol do JČ odděl slova a piš věty zde:

Pracovní list k procvičování bě,pě,vě zde:

Pracovní listy k procvičení na poslední týden v květnu zde:

Matematika:

Stránky k procvičování matematiky zde:

Dobrovolné úkoly pro zlepšení nálady zde:

Řetězové počítání zde:

Prvouka:

Stránky k učivu prvouky "Mláďata" zde:

Shrnutí o zvířecích rodinách zde:

Pracovní list k dopravní výchově zde:

Úkol navíc: Dítě vyfotí sám nebo s pomocí rodiče, nějaké mláďata, která můžeš vidět doma, na procházce.... pošle foto učiteli.