Třídní učitelk: Mgr. Oldřich Pavelka

Kontakt: pavelka@zsnovyhrozenkov.cz