7.TŘÍDA

Třídní učitel: Mgr. Hana Tydlačková  tydlackova@zsnovyhrozenkov.cz

 

Pokud jste tak ještě neučinili, podívejte se na stránky školy! Jsou zde důležité informace k organizaci následujících týdnů školního roku.

Matematika 

Vyučující: Mgr. Lenka Dujková lenka.duj@seznam.cz 

Informace pro žáky: Všechny zápisy a řešení úloh vypracujte do školního sešitu.

Metodické pokyny pro rodiče:  Kdo bude mít všechny doposud zadané úkoly splněné (zápisy i vypracované úlohy), pošle zprávu na lenka.duj@seznam.cz postačí informace o splnění, kontrola zápisů bude ve škole. 

On-line konzultace v Office 365 (Teams M 7): úterý 11:00 - 12:00

 

Prosím všechny žáky, aby odevzdali své sešity do matematiky s vypracovanými zápisy a vyřešenými úlohami na určené místo ve vestibulu školy - sešity noste v týdnu od 18. 5. 2020.


Připomínám, že veškerá vaše domácí práce bude také podkladem pro hodnocení matematiky za 2. pololetí školního roku. Úkoly pro tento týden si mezitím řešte na papíry, které si pak do sešitů nalepíte...

 

11. - 20. 3. - Graf přímé úměrnosti, nepřímá úměrnost, graf nepřímé úměrnosti

M7 - 1. částM7 - 2. částM7 - 3. část

 

23. - 27. 3. - Přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka

ZÁPIS viz přílohy níže, poté řeš ÚLOHY z učebnice č. 2, str. 34/ cv. 5, 8, 9, str. 38/ cv. 5, 6, 8, 9

M7 - 4. částM7 - 5. část

 

30. 3. - 3. 4. - Opakování učiva za 3. čtvrtletí školního roku

M7 - 6. částM7 - 7. částM7 - 8. část

 

Kdo bude mít všechny doposud zadané úkoly splněné (zápisy i vypracované úlohy), pošle email na lenka.duj@seznam.cz postačí informace o splnění, kontrola zápisů bude ve škole. Připomínám, že vaše domácí příprava bude součástí hodnocení za 2. pololetí. 

 

6. - 8. 4. Cvičná kontrolní písemná práce za 3. čtvrtletí školního roku - pokyny a zadání najdete v přílohách níže, řešení KPP s bodováním dodám....

 

Hodnocení: Moc děkuji všem - rodičům i žákům, kteří se mně ozvali emailem. Vy, kteří jste tak zatím neučinili, napište prosím co nejdříve - jak se daří plnit úkoly, jestli potřebujete něco poradit, či zvládáte v pohodě... Přeji pěkné Velikonoce!

 M7 - 9. částM7 - 10. část - KPP 

 

14. 4. - 17. 4. - Procenta - jedno procento, pojmy - základ, procentová část, počet procent, výpočet procentové části (přes 1%), oprava KPP

 M7 - 11. část,

M7 - KPP - řešení 1. list, M7 - KPP - řešení 2. list

Hodnocení: Z celkového počtu 12 žáků se mně doposud ozvalo 9 žáků - Vám, kteří si poctivě plníte zadané úkoly, děkuji... Vše je samozřejmě součástí hodnocení za 2. pololetí...

Metodické pokyny pro rodiče: Prosím, zjistěte, jak Vaše děti plní zadávané úkoly. Pokud ještě od Vás či Vašich dětí nemám žádnou zprávu, neprodleně mě informujte na lenka.duj@seznam.cz. Děkuji za spolupráci. 

 

20. 4. - 24. 4. - Procenta -  výpočet základu, výpočet počtu procent (přes 1%)

M7 - 12. část

 

24. 4. - 30. 4. - Procenta (řešení pomocí trojčlenky), slovní úlohy s procenty, čtyřúhelníky  (úvod)

M7 - 13. část, přehled čtyřúhelníků (vytiskni a nalep do sešitu)

 

4. 5. - 7. 5. - Čtyřúhelníky, rovnoběžníky (čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník, obvod, obsah)

M7 - 14. část

 

11. 5. - 15. 5. - Rovnoběžníky - výpočet obsahu, konstrukce rovnoběžníku

M7 - 15. část

 

18. 5. - 22. 5. - Trojúhelník, lichoběžník - obsah trojúhelníku, obvod a obsah lichoběžníku

M7 - 16. část, Přehled vzorců - vytiskni a založ do sešitu 

 

25. 5. - 29. 5. - Trojúhelník, lichoběžník - obsah (opakování), konstrukce lichoběžníku

M7 - 17. část

Informace pro žáky:

Prosím žáky, kteří ještě neodevzdali sešit ke kontrole, aby tak učinili nejpozději ve středu 27.5. 2020.

 

1. 6. - 5. 6. - Hranol - síť a povrch hranolu

M7 - 18. část

 Informace pro žáky:

Ve vestibulu školy máte připravené sešity. Můžete si je tedy vyzvednout. Většinu žáků 7. třídy musím za domácí práci moc pochválit! Žáci, kteří mají ještě doplnit některé chybějící zápisy či úlohy, přinesou sešit ke kontrole znovu - nejpozději 8. 6. 2020.

 

8. 6. - 12. 6. - Hranol - objem hranolu

M7 - 19. část


Český jazyk

Vyučující: Mgr. Vladimíra Štelclová stelclova@zsnovyhrozenkov.cz 

Informace pro žáky: Všechny úkoly je nutné plnit v daném týdnu, odesílejte pouze požadované práce.

Metodické pokyny pro rodiče:  Na konci týdne prosím o důslednou kontrolu, zda žák splnil všechny úkoly. Někteří žáci stále neodevzdali požadované práce. V případě jakýchkoli nejasností mě kontaktujte. Distanční výuka je součástí hodnocení.

On-line konzultace v Office 365 (Teams JČ 7): čtvrtek 12.00-13.00

 

Čj - domácí příprava (23. 3. – 27. 3. 2020)

Čj - domácí příprava (30.3. - 3.4. 2020)

Online test vypracuj do 6. 4. 2020: Větné členy 7/1 

Čj - domácí příprava (6.4. - 8.4. 2020)

 Čj - domácí příprava (14.4. - 17.4. 2020)

 Čj - domácí příprava (20.4. - 24.4. 2020)

Online test vypracuj do 24. 4.: VV podmětná, předmětná, přívlastková

Čj - domácí příprava (27.4. - 30.4.)

Čj - domácí příprava (4.5. - 7.5.)

Čj - domácí příprava (11.5. - 15.5.)

Čj - domácí příprava (18.5. - 22.5.)

Čj - domácí příprava (25.5. - 29.5.)

Čj - domácí příprava (1.6. - 5.6.)  

Online test v Team JČ 7 vypracuj do neděle 7. 6. 

ČJ - domácí příprava (8.6. - 12.6.)

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Vladimír Vičík (vicik@zsnovyhrozenkov.cz)

Informace pro žáky: Zadané práce posílejte do daného termínu, vše budete potřebovat po návratu do školy. Práce jsou zadány tak, aby jste je mohli vypracovávat sami, vyvíjet samostatnost a zlepšovat schopnost vyhledávat informace z různých zdrojů.

Metodické pokyny pro rodiče: Svým dětem pomáhejte s mírou, pokud si nebudou se zadáním úkolu vědět rady, ať se obrátí na mě

On-line konzultace v Office 365 (Teams AJ 7): úterý 10.00-11.00h (od 21. 4. 2020)

AJ - domací příprava 17.3. - 22.3.(Mgr. Vičík)

Aj - domácí příprava - zaslat do 27.3.

Aj - domácí příprava do 8.4.2020

AJ - do 19.4.2020

Aj - do 27. 4. 2020 najdete i na Teamsech

Aj - do 4. 5. 2020 - i v Teamsech

AJ - do 11. 5. 2020

AJ - do 30. 5. 2020

AJ do 12.6. 2020 - kontrola prac.sešitů, odevzdat do 12:00h (spolu se sešitem a prac. sešitem do přírodopisu)

Ruský jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Vaculíková vaculikovajr@seznam.cz

Informace pro žáky: všechny pokyny potřebné pro splnění najdete v zadání učiva

Metodické pokyny pro rodiče: jak splnit učivo a co posílat zpět je uvedeno v zadání úkolů na každý týden, email: vaculikovarj@seznam.cz

On-line konzultace v Office 365 (Teams RJ 7): středa 9-10h od 22.4.

 

RJ - domácí příprava do 19.3.

RJ - domácí příprava do 27.3. 

RJ - domácí příprava do 5.4.

RJ - domácí příprava do 13.4. 

RJ - domácí příprava do 19.4. 

RJ - domácí příprava do 26.4. 

RJ - domácí příprava do 30.4. 

RJ - domácí příprava do 7.5.

RJ - domácí příprava do 15.5.

RJ - domácí příprava do 22.5.

RJ - domácí příprava do 29.5.

RJ - domácí příprava do 5.6.

RJ - domácí příprava do 12.6.

Přírodopis

Přečti si kapitolu o plazech v učebnici, do sešitu vypracuj otázky z učebnice (Mgr. Vičík)

Plazi - do 1.4.2020

Dinosauři - do 14.4. 2020

Rostliny nahosemenné - do 6.6.2020, do mailu mi napište, kdo nemá možnost si zápisy vytisknout.

Rostliny krytosemenné 1 - do 6.6.2020

Rostliny krytosemenné 2 - do 6.6.2020

Třída: Ptáci - nalepit do sešitu do 9.6.2020

Ptáci - poznávačka, tyto ptáky byste měli znát

 

 

Fyzika

(Mgr. Malina)

On-line konzultace v Teams (F 7): ranní a dopolední hodiny v úterý a středy. 

NOVÉ

 • NOVÉ - Dopsání a dodělání všech zápisů, úkolů a kvízů.
 • Psaní zápisů a vypracovávání úkolů - zápisy s jednotlivými úkoly jsou v  souboru PDF - Hydrostatický tlak. Po vypracování prosím zašlete fotografii nebo naskenovaný obrázek již jen do Teams F7.
 • NOVÉ - Zhlédnutí zajímavostí - Rande s fyzikou - Tlak v tekutinách (vysvětlení učiva).
 • Zhlédnutí zajímavostí - Rande s fyzikou - Mechanický tlak (vysvětlení učiva), Videoexperimenty.
 • Psaní zápisů a vypracovávání úkolů - zápisy s jednotlivými úkoly jsou v  souboru PDF - Tlaková síla a tlak. Po vypracování prosím zašlete fotografii nebo naskenovaný obrázek již jen do Teams F7.
 • Dopsání a kompletace zápisů a úkolů o světle - Světlo,optické jevy.

 

Zeměpis

(Mgr. Malina)

On-line konzultace v Teams (F 7): ranní a dopolední hodiny v úterý a středy. 

NOVÉ

 • NOVÉ - Dopsání a dodělání všech zápisů, úkolů a kvízů.
 • Vyplnění pracovního listu II. s mapou zeměpisnými pojmy ze severní, západní a střední Evropy, pracovní list si stáhněte, vypracujte a vyplněný odešlete jako úkol, který bude v Teams Z7
 • Tisk a nalepení zápisů, vypracovávání úkolů - zápisy jsou v  souboru PDF - Evropa II
 • Vyplnění pracovního listu I. s mapou zeměpisnými pojmy z jižní, jihovýchodní a východní Evropy, pracovní list si stáhněte, vypracujte a vyplněný odešlete jako úkol, který bude v Teams Z7
 • Čtení v učebnici – postupně si čtěte kapitoly o Evropě (str. 64-97).
 • Zajímavosti - online procvičování zeměpisných pojmů – zde a zde. Online mapy a mapové podklady - lze v nich vybírat různé druhy map a zobrazovat různé zajímavosti - zde

Dějepis

Dopsat Husitské války a jejich význam, války zopakovat - i učebnice text str.104-109.

Nové téma: Jiří z Poděbrad zapsat, čtení učebnice str. 109-111.

23. - 27.3. 2020

1. Vpád Turků - přečíst na str.39 poslední odstavec a str.133 a 134. Zápis vpád Turků

2. Vláda Jagellonců - učebnice str.112, 113, zápis vláda Jagellonců

30. 3. - 3. 4. 2020

1. Prostudovat z učebnice str. 141 - 144 téma renesance a humanismus, zápis renesance a humanismus

2. Z učebnice str. 86 přečíst Pyrenejský poloostrov, zápis vznik Španělska

3. Zopakujte si husitské války a Jiřího z Poděbrad

6.4.-8.4. 2020

1. Na stranách 88-91 prostudujte téma objevné plavby (zámořské objevy) a jejich důsledky.

2. Udělejte zápis zámořské objevy.

3. Nezapomínejte na opakování k husitským válkám a Jiřímu z Poděbrad přidejte renesanci a humanismus.

 

14.4.-17.4.2020

1) Prostudujte z učebnice str. 124 téma Německá reformace (Reformace v Německu).

2) Udělejte zápis Reformace v Německu (můžete vytisknout a nalepit).

3) Kromě opakování z minula se podívejte i na zámořské objevy.

20.4.-24.4.2020

1) Prostudujte na stranách 125 a 126 šíření reformace ve Francii a Anglii.

2) Udělejte zápis šíření reformace.

3) Opakování trvá.

Nezapomeňte, že veškeré prostřednictvím  webu školy zadané úkoly, které Vámi mají být vypracovány budou součástí klasifikace za druhé pololetí tohoto školního roku!Informaci o splnění úkolů zašlete na e-mail: paveold@seznam.cz

 

26.4.-30.4. 2020

1) Odpovězte do sešitu na čtyři otázky, týkajících se husitských válek zde.

2) Na str. 113-114 si prostudujte jak se Habsburkové (Ferdinand I) dostali na český trůn a jeho vládu na stranách 135-137.

3) Udělejte zápis nástup Habsburků na český trůn.

 

4.5.-7.5.2020

Úkoly zde.

11.5.-15.5. 2020

Tento týden ocení hlavně Matěj a Dan. Jen si zopakujte témata zámořské objevy, reformace v Německu, šíření reformace, nástup Habsburků a občanská revoluce v Nizozemí.

18.5. - 22.5.

Úkoly zde.

25.5.-29.5. 2020

Úkoly zde.

1.6.-5.6. 2020

Úkoly zde.

8.6.-12.6. 2020

Úkoly zde.

 

Přírodopis 

Mgr. Vičík

Online hodina: 5.6.2020

Plazi - viz Teams

Nahosemenné rostliny - viz Teams

Krytosemenné rostliny - viz Teams

Ptáci - 5.6.2020

 

Finanční gramotnost

1 Finanční gramotnost - domácí příprava 13.3 - 20.3.

2 domácí příprava 27.3. 

3 domácí příprava 3.4. 

4 domácí příprava 17.4. . 24.4.

 

Občanská výchova

Občanská výchova - domácí příprava

Domací příprava 26.3.

Domácí příprava 2.4.

Domácí příprava 16.4. 

Domácí příprava 23.4. - 30.4.

Domácí příprava 14.5. 

Prosím všechny žáky, aby odevzdali své sešity do OV (+ pracovní sešit), FG, SSP na určené místo ve vestibulu školy - sešity noste v týdnu od 1.6. 2020.

 Seminář po stopách předků

domácí práce 24.3. 2020

domácí práce 5.5.

Historie létání v Novém Hrozenkově (zjisti, kde v Novém Hrozenkově bylo letiště, nějaká jména, která s létáním v Novém Hrozenkově souvisí...). Poznámky zapiš do sešitu (10 vět)! 

 

Hudební výchova

Povinný poslech