Třídní učitelka: Mgr. Danuše Šťastná 

Kontakt: dana.stastna1@seznam.cz

Domací úkoly a podklady budou zasílány e-mailem. Pokud jste dosud neobdrželi, kontaktujte mne.