Třídní učitelka:  Mgr. Ivana Kašparová

Kontakt: kasparova@zsnovyhrozenkov.cz