6.TŘÍDA

Třídní učitel: Mgr Oldřich Pavelka paveold@seznam.cz

Matematika

Vyučující: Mgr. Lenka Dujková lenka.duj@seznam.cz 

Informace pro žáky: Všechny zápisy a řešení úloh vypracujte do školního sešitu.

Metodické pokyny pro rodiče:  Kdo bude mít všechny doposud zadané úkoly splněné (zápisy i vypracované úlohy), pošle zprávu na lenka.duj@seznam.cz postačí informace o splnění, kontrola zápisů bude ve škole. 

On-line konzultace v Office 365 (Teams M 6): pondělí 11:00 - 12:00

 

Prosím všechny žáky, aby odevzdali své sešity do matematiky s vypracovanými zápisy a vyřešenými úlohami na určené místo ve vestibulu školy - sešity noste v týdnu od 18. 5. 2020.


Připomínám, že veškerá vaše domácí práce bude také podkladem pro hodnocení matematiky za 2. pololetí školního roku. Úkoly pro tento týden si mezitím řešte na papíry, které si pak do sešitů nalepíte...

 

11. - 20. 3.  Dělitelnost - rozklad přirozeného čísla na součin prvočísel, Trojúhelník - základní pojmy, vnitřní úhly v trojúhelníku, druhy trojúhelníků, konstrukce trojúhelníku

M6 - 1. částM6 - 2. část , M6 - 3. část

 

23. - 27. 3.  Dělitelnost - největší společný dělitel, nejmenší společný násobek - ZÁPIS viz přílohy níže, poté řeš ÚLOHY z uč. č. 2, str. 87/ cv. 9,10, str. 91/ cv. 6,7, str. 92/9, zkontroluj správnost svých výsledků vzadu v učebnici

M6 - 4. částM6 - 5. část

 

30. 3. - 3. 4.  Dělitelnost - největší společný dělitel, nejmenší společný násobek, slovní úlohy

M6 - 6. částM6 - 7. částM6 - 8. částM6 - 9. část

 

6. - 8. 4. Cvičná kontrolní písemná práce za 3. čtvrtletí školního roku - pokyny a zadání najdete v přílohách níže, řešení kontrolní písemné práce (KPP) s bodováním doplním později ....

M6 - 10. částM6 - 11. část - KPP

 

Hodnocení: Moc děkuji všem - rodičům i žákům, kteří se mně ozvali emailem. Vy, kteří jste tak zatím neučinili, napište prosím co nejdříve - jak se daří plnit úkoly, jestli potřebujete něco poradit, či zvládáte v pohodě... Přeji pěkné Velikonoce!

 

14. 4. - 17. 4. - Trojúhelník - výšky v trojúhelníku, oprava cvičné KPP

M6 - 12. část

M6 - KPP - řešení 1. list, M6 - KPP - řešení 2. list

Informace pro žáky: Vypracovanou cvičnou KPP si po opravě nalepte do sešitu. Pokud máte v řešení úloh z KPP nějaké nejasnosti, dejte mně vědět... 

Hodnocení: Z celkového počtu 26 žáků se mně doposud ozvalo 20 žáků - Vám, kteří si poctivě plníte zadané úkoly, děkuji... Vše je samozřejmě součástí hodnocení za 2. pololetí...

Metodické pokyny pro rodiče: Prosím, zjistěte, jak Vaše děti plní zadávané úkoly. Pokud ještě od Vás či Vašich dětí nemám žádnou zprávu, neprodleně mě informujte na lenka.duj@seznam.cz. Děkuji za spolupráci.

 

20. 4. - 24. 4.Trojúhelník - výšky, těžnice a těžiště trojúhelníku

M6 - 13. část

 

27. 4. - 30. 4.Trojúhelník - kružnice trojúhelníku opsaná, kružnice trojúhelníku vepsaná

M6 - 14. částM6 - 15. částM6 - 16. část

 

4. 5. - 7. 5.- Krychle a kvádr - základní části, zobrazení krychle a kvádru, volné rovnoběžné promítání (krychle)

M6 - 17. část

 

11. 5. - 15. 5.- Krychle a kvádr - zobrazení kvádru, síť krychle a síť kvádru

M6 - 18. část

 

18. 5. - 22. 5.- Krychle a kvádr - povrch krychle a povrch kvádru

M6 - 19. část

 

25. 5. - 29. 5.- Krychle a kvádr - objem krychle a objem kvádru

M6 - 20. část

Informace pro žáky:

Prosím žáky, kteří ještě neodevzdali sešit ke kontrole, aby tak učinili nejpozději ve středu 27.5. 2020.

 

1. 6. - 5. 6. - Převody jednotek objemu

M6 - 21. část

Informace pro žáky:

Ve vestibulu školy máte připravené sešity. Můžete si je tedy vyzvednout. Většinu žáků 6. třídy musím za domácí práci moc pochválit! Žáci, kteří mají ještě doplnit některé chybějící zápisy či úlohy, přinesou sešit ke kontrole znovu - nejpozději 8. 6. 2020.

 

8. 6. - 12. 6. - Opakování - kvádr (zobrazení, povrch a objem), jednotky

M6 - 22. část

 

Český jazyk

Vyučující: Mgr. Vladimíra Štelclová stelclova@zsnovyhrozenkov.cz 

Informace pro žáky: Všechny úkoly je nutné plnit v daném týdnu, odesílejte pouze požadované práce.

Metodické pokyny pro rodiče:  Na konci týdne prosím o důslednou kontrolu, zda žák splnil všechny úkoly. Někteří žáci stále neodevzdali požadované práce. V případě jakýchkoli nejasností mě kontaktujte. Distanční výuka je součástí hodnocení.

On-line konzultace v Office 365 (Teams JČ 6): pátek 8.00 - 9.00

 

Český jazyk - domácí příprava 

Český jazyk - domácí příprava (23. 3. – 27. 3. 2020)

Český jazyk - domácí příprava (30.3. - 3.4.2020)

Český jazyk - domácí příprava (6.4. - 8.4.2020)

Český jazyk - domácí příprava (14.4. - 17.4.2020)

Český jazyk - domácí příprava (20.4. - 24.4.2020) 

Online kvíz vypracuj do 24. 4.: Literární pojmy

Český jazyk - domácí příprava (27.4. - 30.4.)

Český jazyk domácí příprava (4.5. - 7.5.) 

Český jazyk - domácí příprava (11.5. - 15.5.)

Český jazyk - domácí příprava (18.5. - 22.5.)

Český jazyk - domácí příprava (25.5. - 29.5.)

Český jazyk - domácí příprava (1.6. - 5.6.)  

Online kvíz na větné členy vypracuj do 5. 6. v Team JČ 6.

Slohovou práci (vypravování) odevzdalo 15 žáků.

Český jazyk - domácí příprava (8.6. - 12.6.)

Anglický jazyk 1

Vyučující: Mgr. Petra Schildbergerová schildbergerova@zsnovyhrozenkov.cz

Informace pro žáky: 

Metodické pokyny pro rodiče: 

On-line konzultace v Office 365 (Teams AJ 6): pondělí 8.00-9.00 odkaz naleznete zde

 

AJ - domácí příprava od 11.3. do 13.3. 

AJ - domácí příprava od 16.3. do 20.3. 

AJ - domácí příprava od 23.3 do 27.3. 

AJ - domácí příprava od 30.3. do 3.4. 

AJ - domácí příprava od 6.4. do 8.4. 

AJ - domácí příprava od 14.4. do 17.4. 

AJ - domácí příprava od 20.4. do 24.4. 

AJ - domácí příprava od 27.4. do 30.4. 

AJ - domácí příprava od 4.5.do 7.5. 

AJ - domácí příprava od 11.5.do 15.5. 

AJ - domácí příprava od 18.5.do 22.5. 

AJ - domácí příprava od 25.5.do 29.5. 

AJ - domácí příprava od 1.6.do 5.6. 

AJ - domácí příprava od 8.6.do 12.6. 

Anglický jazyk 2

Vyučující: Mgr. Vladimír Vičík vicik@zsnovyhrozenkov.cz

Informace pro žáky: Zadané práce posílejte do daného termínu, vše budete potřebovat po návratu do školy. Práce jsou zadány tak, aby jste je mohli vypracovávat sami, vyvíjet samostatnost a zlepšovat schopnost vyhledávat informace z různých zdrojů.

Metodické pokyny pro rodiče: Svým dětem pomáhejte s mírou, pokud si nebudou se zadáním úkolu vědět rady, ať se obrátí na mě

On-line konzultace v Office 365 (Teams AJ 6): pondělí 8.00.9.00h

 AJ - domácí příprava

AJ Mgr.Vičík do 19.3.

AJ Mgr Vičík do 20.3.

AJ Vičík do 27. 3. 2020

AJ Vičík do 8. 4.2020

 AJ Vičík do 26. 4. 2020 - i v Teamsec

AJ Vičík do 4. 5. 2020 

AJ do 10.5.2020

AJ do 17 .5. 2020

AJ do 25.5.2020 8.00h

AJ do 12.6. 2020 - kontrola prac.sešitů, odevzdat do 12:00h

Ruský jazyk 

Vyučující: Mgr. Martina Vaculíková vaculikovajr@seznam.cz

Informace pro žáky: všechny pokyny potřebné pro splnění najdete v zadání učiva

 Metodické pokyny pro rodiče: jak splnit učivo a co posílat zpět je uvedeno v zadání úkolů na každý týden, email: vaculikovarj@seznam.cz

 On-line konzultace v Office 365 (Teams RJ 6): úterý 9-10h od 21.4.

 

RJ - domácí příprava do 19.3.

RJ - domácí příprava do 27.3.

RJ - domácí příprava do 5.4. 

RJ - domácí příprava do 13.4.

RJ - domácí příprava do 19.4.

RJ - domácí příprava do 26.4.

RJ - domácí příprava do 30.4.

Opakování 1. lekce

RJ - domácí příprava do 7. 5.

RJ - domácí příprava do 15. 5.

Opakování 2. lekce

RJ - domácí příprava do 22. 5.

RJ - domácí příprava do 29. 5.

RJ - domácí příprava do 5. 6.  

RJ - domácí příprava do 12. 6.  

 

Německý jazyk

 Vyučující: Mgr. Hana Tydlačková tydlackova@zsnovyhrozenkov.cz 

 Informace pro žáky: 

 Metodické pokyny pro rodiče: Kdo bude mít všechny doposud zadané úkoly splněné, pošle email na tydlackova@zsnovyhrozenkov.cz  - postačí informace o splnění. 

 On-line konzultace v Office 365 (Teams NJ 6): pondělí 9.15 - 10.00

NJ - domácí příprava do 22.3

NJ - domácí příprava 23.3. - 27.3.

NJ - Domácí příprava 30.3. - 6.4. 

Posílám řešení - slovesa, zkontroluj a oprav chyby.

NJ - domácí příprava 16.4. 

NJ . domácí příprava 23.4. 

NJ - domácí příprava 30.4.

NJ . domácí příprava 4.5.

NJ - domácí příprava 18.5. - 22.5.

 Prosím všechny žáky, aby odevzdali své sešity na určené místo ve vestibulu školy - sešity noste v pondělí a úterý (do 26.5. 2020).

NJ - domácí příprava 25.5. - 29.5.

NJ - domácí příprava 1.6. - 5.6.

NJ - domácí příprava 8.6. - 12.6.

Přírodopis

Hlavonožci - text str.61,62 +zápis hlavonožci (Mgr. Pavelka)

Kroužkovci - text str. 63 - 65 + zápis žížala obecná

23. - 27.3. 2020

1. Učebnice str.65, prostudovat jiné kroužkovce, sami udělat stručný zápis

2. Členovci . prostudovat úvod ze str.66, zápis členovci

3. Trilobiti - napsat zápis trilobiti

30.3. - 3.4. 2020

1. Pavoukovci - prostudovat z učebnice str, 67 a 68 křižáka obecného, udělat zápis křižák obecný.

2. Sami prostudujte na str. 68 jiné pavouky, tyto zástupce vypište do sešitu.

3. Nezapomínejte na opakování, zopakujte si za pomoci sešitu i učebnice měkkýše a kroužkovce.

Kdo bude mít všechny doposud zadané úkoly spněné, pošle email na paveold@seznam.cz - postačí informace o splnění, kontrola zápisů bude ve škole. Připomínám, že vaše domácí příprava bude součástí hodnocení za 2. pololetí. 

Děkuji, Pavelka.

6.4.-8.4. 2020

1. Prostudujte na str. 68-69 jiné pavoukovce, udělejte zápis jiní pavoukovci.Řád štíři pouze přečíst v učebnici.

2. Stále nazapomínejte na opakování měkkýšů, kroužkovců a nově i křižáka obecného.

Pěkné Velikonoce.

14.4.-17.4.2020

1) Ze strany 70-71 prostudujte raka říčního.

2) Udělejte zápis korýši, rak říční, v zápise některá slova doplňte (zápis můžete i vytisknout doplnit slova a nalepit do sešitu).

3) Opakování trvá.

20.4.-24.4.2020

1) Prostudujte v učebnici téma jiní korýši- str. 71-73

2) Zápis jiní naši korýši 

3) Mořští korýši-vypište zástupce sami ze str. 72

4) Do sešitu napište odpovědi na tyto otázky.

Nezapomeňte, že veškeré prostřednictvím  webu školy zadané úkoly, které Vámi mají být vypracovány budou součástí klasifikace za druhé pololetí tohoto školního roku!

 

26.4.-30.4.2020

1) Prostudujte na str. 74-75 pojem vzdušnicovci.

2) Udělejte zápis třída hmyz k tématu se ve středu vrátíme.

3) Prostudujte na str. 76-77 stavbu těla hmyzu.

4) Udělejte zápis vosa obecná.

5) Do středy si zopakujte korýše.

4.5.-7.5. 2020

Úkoly zde.

11.5.-15.5. 2020

Úkoly zde.

18.5.-22.5.

Úkoly zde.

25.5. -29.5. 2020

Úkoly zde.

1.6.-5.6. 2020

Úkoly zde.

8.6.-12.6. 2020

Úkoly zde.

 

Dějepis

(Mgr. Malina)

On-line konzultace v Teams (D 6): ranní a dopolední hodiny v úterý a středy. 

NOVÉ

  • NOVÉ - Dopsání a dodělání všech zápisů, úkolů a kvízů.

 Zeměpis

(Mgr. Malina)

On-line konzultace v Teams (Z 6): ranní a dopolední hodiny v úterý a středy. 

NOVÉ

  • NOVÉ - Dopsání a dodělání všech zápisů, úkolů a kvízů.
  • Online kvíz - kvíz o učivu Pedosféra. (zápisy: Pedosféra, Složky půdy, Půda jako životní prostředí, Druhy půd). Kvíz najdete v úkolech Teams Z 6 od čtvrtka 11.6. bude zpřístupněn od 8:00 a vyplňovat jej můžete až do neděle (14.6.). V teams najdete i vzorově vyplněný test, ze kterého jsem vycházel přitvorbě kvízu. 
  • Psaní zápisů,vypracovávání úkolů. Vyfocené zápisy s úkoly prosím ukládejte k zadání úkolu již jen do Teams Z 6. Zápis s úkoly jsou i v tomto souboru – Pedosféra II.
  • Zajímavosti - Pedosféra - zde, zde.
  • Zajímavosti – Co je to symbióza - zde, zde, zde a zde.
  • Pracovní listy ZOO Praha – kdo by se doma nudil, tak může zkusit vyplnit některé z široké nabídky pracovních listů - zde (např PL 28, 29, týkající se života v tropických pásech).
  • Zajímavosti – svět divočiny (krátké dokumenty).

Fyzika

Vyučující: Mgr. Igor Haša hasa@zsnovyhrozenkov.cz 

Informace pro žáky: 14 žáků má splněno (zápisy, test, úlohy, model).

Metodické pokyny pro rodiče: děkuji rodičům za pomoc dětem při plnění domácí přípravy. Všichni žáci obdrželi emailové adresy jmenoprijmeni@zsnovyhrozenkov.cz 

On-line konzultace v Office 365 Teams F6 Út 10.00 - 11.00

 

 

Občanská výchova

Domácí práce 13.3. - 20.3. 2020

Domácí práce 27.3. 

Domácí práce 3.4. 

Prezentace

Domácí práce 17.4. - 24.4.

Domácí práce 15.5.

 

 Prosím všechny žáky, aby odevzdali své pracovní sešity na určené místo ve vestibulu školy - sešity noste v týdnu od 1.6. 2020.

Seminář po stopách předků

Domácí práce 13.3. - 20.3.

domácí práce 27.3.

Opakuj si historii

Opiš si zápis (můžeš i vlepit), podtrhni důležité.

Domácí práce 17.4.

Domácí práce 15.5.

 Prosím všechny žáky, aby odevzdali své sešity na určené místo ve vestibulu školy - sešity noste v týdnu od 1.6. 2020.

Pracovní činnosti

Pěstitelské práce - úkoly (Mgr. Vaculíková)

Pěstitelské práce - úkoly do 30.4.(Mgr. Vaculíková)

Pěstitelské práce - úkoly do 31.5. (Mgr. Vaculíková)

Pěstitelské práce - úkoly do 14.6. (Mgr. Vaculíková)