9.TŘÍDA

Třídní učitel: Mgr. Vladimír Vičík

3.6.2020 - podívejte se na e-mail kvůli focení!!!

 Třídnická hodina+focení

 

 

Matematika

Vyučující: Mgr. Lenka Dujková lenka.duj@seznam.cz 

Informace pro žáky: Všechny zápisy a řešení úloh vypracujte do školního sešitu.

Metodické pokyny pro rodiče:  Kdo bude mít všechny doposud zadané úkoly splněné (zápisy i vypracované úlohy), pošle zprávu na lenka.duj@seznam.cz postačí informace o splnění, kontrola zápisů bude ve škole. 

Od 11.5. do 8.6. bude probíhat příprava na přijímací zkoušky na SŠ formou konzultací pro předměty ČJ (pondělí) a M (středa) pouze ve škole. Online výuka a zadávání úkolů pro předměty ČJ a M bude přerušena.

Vypracované testy CERMAT odevzdalo 9 žáků.

Prosím všechny žáky, kteří se nebudou účastnit konzultací ve škole, aby odevzdali své sešity do matematiky s vypracovanými zápisy a vyřešenými úlohami dne 18. 5. 2020 na určené místo ve vestibulu školy.

Připomínám, že veškerá vaše domácí práce bude také podkladem pro hodnocení matematiky za 2. pololetí školního roku.

 

11. - 20. 3. - Funkce - kvadratická funkce, nepřímá úměrnost - M9 - 1. část

PŘÍPRAVA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Z MATEMATIKY:

- testy CERMAT - testová zadání dostupná na //prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-matematika

- matematická videa na youtube.com - Marek Valášek (Přijímačky na střední školy)

 

23. - 27. 3. - Souhrnné opakování tématu FUNKCE

M9 - 2. část

PŘÍPRAVA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Z MATEMATIKY: Nadále si řešte testy CERMAT, opakujte si vzorce a převody jednotek

Vzorce - přehled

Převody jednotek - přehled 

 

30. 3. - 3. 4. - Opakování učiva za 3. čtvrtletí školního roku

M9 - 3. částM9 - 4. část

PŘÍPRAVA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Z MATEMATIKY: Nadále si řešte testy CERMAT, opakujte si vzorce a převody jednotek

Kdo bude mít všechny doposud zadané úkoly splněné (zápisy i vypracované úlohy), pošle email na lenka.duj@seznam.cz postačí informace o splnění, kontrola zápisů bude ve škole. Připomínám, že vaše domácí příprava bude součástí hodnocení za 2. pololetí. Napište mně také, jak se vám daří řešit cvičné přijímačkové testy...

 

6. - 8. 4. Cvičná kontrolní písemná práce za 3. čtvrtletí školního roku - pokyny a zadání najdete v přílohách níže, řešení KPP s bodováním dodám....

Hodnocení: Moc děkuji všem - rodičům i žákům, kteří se mně ozvali emailem. Vy, kteří jste tak zatím neučinili, napište prosím co nejdříve - jak se daří plnit úkoly, jestli potřebujete něco poradit, či zvládáte v pohodě... Přeji pěkné Velikonoce!

M9 - 5. částM9 - 6. část - KPP

 

14. 4. - 17. 4. - Podobnost - podobnost geometrických útvarů v rovině, poměr podobnosti, věty o podobnosti trojúhelníků, oprava cvičné KPP

M9 - 7. část

M9 - KPP - řešení 1. listM9 - KPP - řešení 2. list 

Informace pro žáky: Vypracovanou cvičnou KPP si po opravě nalepte do sešitu. Pokud máte v řešení úloh z KPP nějaké nejasnosti, dejte mně vědět... 

Hodnocení: Z celkového počtu 21 žáků se mně doposud ozvalo pouze 11 žáků - Vám, kteří si poctivě plníte zadané úkoly, děkuji... Vše je samozřejmě součástí hodnocení za 2. pololetí...

Metodické pokyny pro rodiče: Prosím, zjistěte, jak Vaše děti plní zadávané úkoly. Pokud ještě od Vás či Vašich dětí nemám žádnou zprávu, neprodleně mě informujte na lenka.duj@seznam.cz. Děkuji za spolupráci. 

 

20. 4. - 24. 4. - Podobnost - podobnost trojúhelníků (opakování), dělení úsečky, využití podobnosti ve slovních úlohách

M9 - 8. část

 

27. 4. - 30. 4. - Podobnost - slovní úlohy, goniometrické funkce - úvod k učivu, funkce sinus

M9 - 9. část, M9 - 10. část

 

4. 5. - 7. 5. - Goniometrické funkce (funkce sinus, kosinus, tangens, kotangens - definování, vyhledávání hodnoty funkce a velikosti úhlu v tabulkách)

Pokyny pro žáky: V průběhu distanční výuky jste měli jako jeden z úkolů vypracovávat testy CERMAT. Vyplněné záznamové archy (v jedné složce), nebo sešit, do kterého jste si testy vypracovávali, doneste v pondělí 4. 5. nebo v úterý 5. 5. v dopoledních hodinách do školy a položte na stolky před sborovnou. Na každý test napište své jméno a příjmení, název a číslo testu.

M9 - 11. část

 

Informace pro žáky:

Prosím žáky, kteří ještě neodevzdali sešit do matematiky ke kontrole, aby tak učinili nejpozději ve středu 27.5. 2020.

 

Český jazyk

Vyučující: Mgr. Vladimíra Štelclová stelclova@zsnovyhrozenkov.cz 

Informace pro žáky: Všechny úkoly je nutné plnit v daném týdnu, odesílejte pouze požadované práce.

Metodické pokyny pro rodiče: Na konci týdne prosím o důslednou kontrolu, zda žák splnil všechny úkoly. Někteří žáci stále neodevzdali požadované práce. V případě jakýchkoli nejasností mě kontaktujte. Distanční výuka je součástí hodnocení.

Od 11. 5. do 8. 6. bude probíhat příprava na přijímací zkoušky na SŠ formou konzultací pro předměty ČJ a M pouze ve škole. Online výuka a zadávání úkolů pro předměty ČJ a M bude přerušena.

Vyplněné záznamové archy s testy Cermat odevzdalo 8 žáků.

Žáci, kteří se nebudou účastnit konzultací ve škole, odevzdají 18. 5. sešity s vypracovanými zápisy z mluvnice a slohu na určené místo ve vestibulu školy.

 

Čj - domácí příprava (23.3.- 27.3.)

Čj - domácí příprava (30.3. - 3.4. 2020)

Online test vypracuj do 6. 4. 2020: Vedlejší věty 9/1

Čj - domácí příprava (6.4. - 8.4. 2020)

Čj - domácí příprava (14.4. - 17.4. 2020)

Čj - domácí příprava (20.4. - 24.4. 2020)

Online test vypracuj do 24. 4. 2020: Významové poměry

Čj - domácí příprava (27.4. - 30.4.)

Čj - domácí příprava (4.5. - 7.5. 2020)

Anglický jazyk 1

Vyučující: Mgr. Petra Schildbergerová 

schildbergerova@zsnovyhrozenkov.cz

Informace pro žáky: upozornění - všechny zadané úkoly, ať už vypracované písemně do sešitu nebo elektronicky budou kontrolovány a budou součástí celkového hodnocení za 2. pololetí. 

Metodické pokyny pro rodiče: 

On-line konzultace v Office 365 (Teams AJ 9): úterý 8.00-9.00 odkaz naleznete zde

 AJ - domácí příprava od 11.3. do 13.3.

AJ - domácí příprava od 16.3. do 20.3. 

AJ - domácí příprava od 23.3 do 27.3.

AJ - domácí příprava od 30.3 do 3.4.

AJ - domácí příprava od 6.4 do 8.4.

AJ - domácí příprava od 14.4 do 17.4.

AJ - domácí příprava od 20.4 do 24.4.

AJ - domácí příprava od 27.4 do 30.4.

AJ - domácí příprava od 4.5. do 7.5.

AJ - domácí příprava od 11.5. do 15.5.

AJ - domácí příprava od 18.5. do 22.5.

AJ - domácí příprava od 25.5. do 29.5.

AJ - domácí příprava od 1.6. do 5.6.

AJ - domácí příprava od 8.6. do 12.6.

  

Anglický jazyk 2

Vyučující: Mgr. Vladimír Vičík (vicik@zsnovyhrozenkov.cz)

Informace pro žáky: Zadané práce posílejte do daného termínu, vše budete potřebovat po návratu do školy. Práce jsou zadány tak, aby jste je mohli vypracovávat sami, vyvíjet samostatnost a zlepšovat schopnost vyhledávat informace z různých zdrojů.

Metodické pokyny pro rodiče: Svým dětem pomáhejte s mírou, pokud si nebudou se zadáním úkolu vědět rady, ať se obrátí na mě

On-line konzultace v Office 365 (Teams AJ 9): POZOR ZMĚNA!!!úterý 8.00-9.00h

AJ - domací příprava 

AJ 17. - 20. 3.

AJ do 27.3.

Seznam prací ke kontrole

Aj do 15.4.

AJ do 21 .4.- najdete i na Office 365

Aj do 26. 4. 2020 - najdete na Teamsech

AJ do 3. 5. 2020 

AJ do 12.5.2020 - opakovat 4. lekci

AJ do 18.5.2020

AJ do 2.6.2020 - prostudovat passive voice+testík

AJ do 12.6.2020 - kontrola prac.sešitů, odevzdat do 12:00h

Ruský jazyk 

Vyučující: Mgr. Martina Vaculíková vaculikovajr@seznam.cz

Informace pro žáky: všechny pokyny potřebné pro splnění najdete v zadání učiva

Metodické pokyny pro rodiče: jak splnit učivo a co posílat zpět je uvedeno v zadání úkolů na každý týden, email: vaculikovarj@seznam.cz

 On-line konzultace v Office 365 (Teams RJ 9): čtvrtek 9-10h od 23.4.

 

RJ - domácí příprava do 19.3.

RJ - domácí příprava do 27.3. 

RJ - domácí příprava do 5.4.

RJ - domácí příprava do 13.4. 

RJ - domácí příprava do 19.4. 

RJ - domácí příprava do 26.4. 

RJ - domácí příprava do 30.4. 

RJ - domácí příprava do 7.5.

RJ - domácí příprava do 15.5.

RJ - domácí příprava do 22.5.

RJ - domácí příprava do 29.5.

RJ - domácí příprava do 5.6.

RJ - domácí příprava do 12.6.

 

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Hana Tydlačková tydlackova@zsnovyhrozenkov.cz

Informace pro žáky: 

Metodické pokyny pro rodiče: 

Kdo má všechny doposud zadané úkoly splněné, pošle email na tydlackova@zsnovyhrozenkov.cz. Stačí informace o splnění, kontrola zápisů bude ve škole. Pokud máte s něčím problém, napište.

 On-line konzultace v Office 365 (Teams NJ 9):  čtvrtek 9.00 - 9.45 (od 14.5.)

 

zadání domácí práce 11.3. - 20.3.

zadání domácí práce 23.3. - 27.3.

domácí práce 30.3.- 1.4. 2020

Opakuj si slovní zásobu 17. lekce a perfektum sloves

domácí práce 6.4. - 8.4. 

Posílám vám řešení k zádání práce minulého týdne. Zkontroluj si a oprav, co máš špatně.

 Domácí práce 15.4.

Doposud se mi ozvali 3 z vás, že mají včechno splněno. Čekám na další.

Přečti si mail v učebnici na str. 51/9 a odpověz na otázky.

Zopakuj si měsíce a roční období. V pracovním sešitě na str. 65 vypracuj cvičení 15 - do sešitu a cv. 16.

Domácí práce 20.4. - 22.4 

Přehled sloves

Domácí práce 27.4. - 29.4.

Domácí práce 4.5. - 7.5.

Předložky - pracovní list

Domácí práce 11.5. - 15.5.

Domácí práce 18.5. - 22.5.

Domácí práce 25.5. - 29.5.

Domácí práce 1.6. - 5.6.

Domácí práce 8.6. - 12.6.

Fyzika 

Vyučující: Mgr. Igor Haša hasa@zsnovyhrozenkov.cz 

Informace pro žáky: 

Metodické pokyny pro rodiče: 

On-line konzultace: v Office 365 Teams F 9 Čt 11.00-12.00

 

a) do sešitu a vypracuj písemně odpovědi, vyfoť stránku, pošli

b) v textovém editoru, pošli na e-mail hasa@zsnovyhrozenkov.cz

Přírodopis 

Vyučující: Mgr. Igor Haša hasa@zsnovyhrozenkov.cz 

Informace pro žáky: 

Metodické pokyny pro rodiče: 

On-line konzultace: v Office 365 Teams Př 9 Čt 11.00-12.00

 

  • 17.3. Vnější geologické děje. Učebnice str. 45. - 53. Přečti si text, vypracuj do sešitu nadpis, datum, opiš zadání úlohy ze str. 53 a vypracuj odpovědi. Podívej se na film a napiš do sešitu jak ovlivňují sesuvy lidský život, proč k nim dochází a jak se konkrétně člověk proti nim brání.
  • 24.3.Dějiny Země. Učebnice str. 54.-55. Přečti si text,  vypracuj do sešitu zápis. 
  • 31.3. Vypracuj Test Dějiny Země
  • 31. 3. Geologická období - Učebnice str. 56. - 59.
  • 14.4. Zadání prezentace na téma Geologické éry Země. Obsah prezentace a povinný obsah v textové příloze v souborech a v zadání týmu Př9.
  • Odevzdejte sešit a zkontrolujte si splnění úkolů - hodnocení vystaveno v Teams.

 

Zeměpis

domácí příprava do 20.3. (Mgr. Vaculíková)

domácí příprava do 27.3. (Mgr. Vaculíková)

domácí příprava do 8.4. (Mgr. Vaculíková)

domácí příprava do 13.4. (Mgr. Vaculíková)

domácí příprava do 19.4. (Mgr. Vaculíková)

domácí příprava do 26.4. (Mgr. Vaculíková)

domácí příprava do 30.4. (Mgr. Vaculíková)

domácí příprava do 7.5. (Mgr. Vaculíková)

domácí příprava do 15.5. (Mgr. Vaculíková)

domácí příprava do 22.5. (Mgr. Vaculíková)

domácí příprava do 29.5. (Mgr. Vaculíková)

domácí příprava do 5.6. (Mgr. Vaculíková)

domácí příprava do 12.6. (Mgr. Vaculíková)

Chemie

Vyučující: Mgr. Erika Kinclová eriska@atlas.cz

Informace pro žáky: všechny pokyny potřebné pro splnění najdete v zadání učiva (Informace)

Metodické pokyny pro rodiče: jak splnit učivo a co posílat zpět je uvedeno v zadání úkolů (všechno je označeno číslem dle pořadí), email: eriska@atlas.cz

On-line konzultace v Office 365 (Teams Ch 9): úterý 9-00 - 10.00 od 21.4.

 

Chemie – písemně do sešitu (všechno bude kontrolováno a klasifikováno, pokud hned nevíš všechno je v učebnici nebo v sešitu), průběžně doplňuj deníček s pojmy, práce je od 11. 3. – 20. 3.

Dodělat již zadanou práci z 10. 3. – otázky - uhlovodíky, vzorce,(holkám jsem poslala)

Nakresli zadané obrázky - cukry, tuky, bílkoviny (zadávali jsme si dříve, papír musí být zcela zaplněn, popiš, co je nakreslené a k čemu je to důležité, druhá strana)

Učebnice str. 41 – přečti, str. 41/obr. 78, 79 překresli (velký přes celou stranu s popisem)

Napiš – co je to krakování, opiš rovnici, zápis č.1

Vytvoř vzorce podle zadání., vzorce č.1

Napiš, vše co víš o plastech zápis č.2 -  učebnice četba a zápis str. 55 - 56 (formou referátu, sešit 2 stránky, osnova: co jsou plasty, vznik plastů - polymerace /vysvětli viz. učebnice), známé plasty a jejich vlastnosti, užití – polyethylen PE, polypropylen, polyvinylchlorid PVC měkčený novoplast, neměkčený novodur, polystyren PS).

Sbírej různé typy plastů (alespoň 10)

Dopiš do deníčku s pojmy (poslední jsou areny – aromatické uhlovodíky).

Pojmy: krakování, plasty (důležité plasty), polymerace, novoplast, novodur

 

17. - 26.3.

Str. 58 tabulka 11 překresli do sešitu

Napiš (syntetická vlákna str. 57, zápis č.3), odkaz zápis,

Napiš vzorce č.2 zde

 

Vypracuj otázky. Pošli na email (napiš jméno a příjmení, práce je do 26.3.) eriska@atlas.cz

Odkaz na otázky č.1 je zde

 

Projděte si některé důležité témata z 8. ročniku. Odkaz.Zaměřte se na chemické reakce a redoxní reakce - řádně si pročtěte a zopakujte. Najdi si typy chemických reakci a zkus si překreslit a vyplnit osmisměrku do sešitu.(definuj pojem ukrytý v tajence, zapiš tuto reakci obecnou rovnicí)

Doplň nové pojmy: syntetická vlákna, polyamidová vlákna, polyesterová vlákna

 

Práce od 27.3. - 3.4.

Zápis č. 4, 5, odkaz zde.

Otázky č.2, zpracujte a pošlete emailem, bude klasifikováno. Odkaz

Vzorce č.3

 

Děkuji všem rodičům i žákům, kteří mi píší na email, jak se jim práce daří, ti co nenapsali, ozvěte se mi. Přeji pěkné Velikonoce

 

Nový zápis č. 6, odkaz zde.

vida.cz  můžete sledovat každou středu od 16.00 živé vysílání

//edu.ceskatelevize.cz/predmet/chemie?tema=organicka-chemie

podívejte se na organickou chemii

 

17.4. Aktuální Informace k zápisům a další práci zde.

Nové učivo, zápis č. 7 zde.

Vzorce č. 4 k opakování

Řešení vzorců ke kontrole č.1 zde č.2. zde

Zkontrolujte anorganické a organické vzorce

 

On-line konzultace v Office 365 (Teams Ch 9): úterý 9.00 - 10.00 od 21.4.

23.4.2020

Řešení vzorců č.3

//www.youtube.com/watch?v=5lpAcY49Uig   podívejte se na hydroxyderiváty (alkoholy a fenoly)

24.4.2020

Opakování alkoholy, fenoly zde

29.4.2020

Zápis č.8 Karbonylové sloučeniny zde

5.5.2020

Zápis č.9, 10 Karboxylové kyseliny, karboxylové kyseliny vázané v tucích zde

Řešení vzorců č.4
www.youtube.com/watch?v=aN20f7-bkfM

 www.youtube.com/watch?v=hxVJaV19L8Y

12.5.2020

Zápis č.11 Aminokyseliny, nukleové kyseliny zde

Informace, opakování - otázky č.3, vzorce anorganické a organické č.5, zápis č.12 Estery zde

19.5.2020

Zápis č. 13 Vitamíny rozpustné ve vodě a vitamíny rozpustné v tucích zde

Informace, opakování minulého učiva, vzorce č.6 zde

Opakování aminokyseliny, nukleové kyseliny zde

Deníček s pojmy: doplň nové – estery, esterifikace, vitamíny

27.5.2020

Zápis č. 14 Přírodní látky - cukry - sacharidy, tuky - lipidy zde

Informace, opakování, učebnice, otázky, deníček s pojmy zde

2.6.2020

Zápis č. 15 Bílkoviny, č.16 enzymy, hormony, otázky bílkoviny, enzymy, hormony zde

Prosím, můžete nosit sešity do chemie (zápisy, otázky, vzorce), deníček s pojmy (vždy za zápisem máte uvedené nové pojmy)

9.6.2020

Zápis č.17 Chemie a život kolem nás, informace zde

Dějepis

11. - 20. 3.

Zápis - č.1 poválečný vývoj v USA, západní Evropě, Německu, č.2 poválečný vývoj v SSSR a zemích pod jeho vlivem

23. - 27.3. 2020

1. Prostudovat z učebnice str.124 - 128 Československo v letech 1946 -1948 a Únorový převrat v Československu. 

2. Zápis Československo v letech 1946 - 1947

3. Zápis Únorový převrat v Československu

30.3. - 3.4.

Studujte Studenou válku str. 96 - 107 v učebnici.

6.4.-8.4. 2020

1. Prostudujte v učebnici str. 127-131 situaci po Únoru 1948 (upevňování moci komunismu, pronásledování odpůrců, politické procesy).

2. Udělejte zápis situace po Únoru 1948.

3. Doufám, že jste prostudovali studenou válku. V dalsích týdnech to budete potřebovat.

14.4.-17.4.2020

1) Prostudovali jste studenou válku, udělejte krátký zápis Studená válka.

2) Taktéž udělejte zápis Marshallův plán.

20.4.-24.4. 2020

1) Dnes prostudujeme a uděláme zápisy po dvou vojenských uskupeních ( paktech) - Varšavské smlouvě a Severoatlantické alianci.

2) Ze str. 102 přečtěte nahoře informace o Varšavské smlouvě, udělejte zápis.

3) Podle zápisu Varšavská smlouva a otázek zde udělejte zápis vznik NATO (Severoatlantické aliance). Pomůže Vám uč. str. 99 další informace vyhledejte na internetu.

Nezapomeňte, že veškeré prostřednictvím  webu školy zadané úkoly, které Vámi mají být vypracovány budou součástí klasifikace za druhé pololetí tohoto školního roku! Informaci o splnění úkolů zašlete na e-mail: paveold@seznam.cz

26.4.-30.4. 2020

1) Kontrola zápisu z minula zde.

2) Prostudujte v učebnici téma hrozba třeti světové války-válka v Koreji (str 101).

3) Udělejte zápis Válka v Koreji.

4.5.-7.5. 2020

Úkoly zde.

11.5.-15.5. 2020

Úkoly zde.

18.5. - 22.5. 2020

Úkoly zde.

25.5.-29.5. 2020

Úkoly zde.

1.6.-5.6. 2020

Úkoly zde.

8.6.-12.6. 2020

Úkoly zde.

 

Rodinná výchova

Vyučující: Mgr. Erika Kinclová eriska@atlas.cz

Informace pro žáky: všechny pokyny potřebné pro splnění najdete v zadání učiva (Informace)

Metodické pokyny pro rodiče: jak splnit učivo a co posílat zpět je uvedeno v zadání úkolů, email: eriska@atlas.cz

On-line konzultace v Office 365 (Teams Rv,Ov): úterý 11.00 - 12.00 od 21.4.

 

Dát do pořádku sešit (dopsat, co chybí), všechno bude kontrováno a klasifikováno. Zadaná práce je od 11.3. - 20.3.

Najdi a vypiš si všechno o velikonocích – velikonoční zvyky a tradice, doba postní.

Datum, kdy je slavíme letos, velikonoční týden.

Další práce do 31.3. zde.

Nové učivo do 14.4.

Zamysli se nad tématy -  internet a závislost, hazardní hry, bezpečnost a komunikace napiš na 1 –2 stránky do sešitu, jaký máš na to názor.

Napiš svůj denní režim, když nechodíme do školy a učíme se z domu. Napiš 1 stránku do sešitu.

Informace odkaz zde.

23.4. Domácí práce zde.

29.4. Domácí práce zde

19.5. Pokračujeme v zadané práci, prosím dát si do pořádku sešit a předchozí úkoly. Děkuji

3.6. Sešity (Rv,Ov, Pčsp, referát Ov) odevzdávejte do vestibulu školy, informace k zápisům zde. Děkuji

Občanská výchova

Vyučující: Mgr. Erika Kinclová eriska@atlas.cz

Informace pro žáky: všechny pokyny potřebné pro splnění najdete v zadání učiva (Informace)

Metodické pokyny pro rodiče: jak splnit učivo a co posílat zpět je uvedeno v zadání úkolů, email: eriska@atlas.cz

On-line konzultace v Office 365 (Teams Rv,Ov): úterý 11.00 - 12.00 od 21.4.

 

Dát do pořádku sešit (dopsat, co chybí), všechno bude kontrováno a klasifikováno. Zadaná práce je od 11.3. - 20.3.

Demokratický stát a jeho zřízení – vyhledej a vypiš.

Připrav si referát – výběr témat (lidská práva, práva a povinnosti občanů ve státě): papír A4 – stránka. Do 31.3.

Zkus se zamyslet a popiš současnou situaci v naší republice. Popiš, jak to vnímáš ty. Kolik napíšete, nechám na vás. Do 31.3.

Nové učivo do 30.4.

Vystřihuj nebo napiš aktuality o současném dění u nás i ve světě. Vystřižené průběžně nalepuj do sešitu, jinak můžeš i psát, pokus se zachytit události jak jdou za sebou.(nemusí to být za každý den)

19.5. Pokračujeme v zadané práci, prosím dát si do pořádku sešit a předchozí úkoly. Děkuji

 

Pracovní činnosti - svět práce

Vyučující: Mgr. Erika Kinclová eriska@atlas.cz

Informace pro žáky: všechny pokyny potřebné pro splnění najdete v zadání učiva (Informace)

Metodické pokyny pro rodiče: jak splnit učivo a co posílat zpět je uvedeno v zadání úkolů, email: eriska@atlas.cz

On-line konzultace v Office 365 (Teams Rv,Ov): úterý 11.00 - 12.00 od 21.4.

 

Zadaná práce je od 11.3. - 26.3.

Nakresli reklamní tabuli pro firmu (provozovnu), uveď na ni přednosti a výhody proč právě tvoje firma (kresli barevně, popis můžeš vložit do kresby i na druhou stranu).

(možnosti: stavební firma, malířská firma, kadeřnictví, kosmetika, cukrářská a pekařská výroba).

 26.3. - 3.4. Další práce odkaz zde.

Nové učivo do 30.4.

Je reklama důležitá pro náš život? Co nám přináší? Jak to vnímáš právě ty? Kde všude se s ní setkáváme? Napiš výhody a nevýhody reklamy. Popiš, zda tě reklama nějak ovlivnila.

Napište na 1 – 2 stránky do sešitu.

19.5. Pokračujeme v zadané práci, prosím dát si do pořádku sešit a předchozí úkoly. Děkuji

 

 

Pracovní činnosti - vaření

domácí úkoly - (Mgr. Vaculíková)

domácí úkoly do 19.4. - (Mgr. Vaculíková)

domácí úkoly do 30.4. - (Mgr. Vaculíková)

domácí úkoly do 31.5. - (Mgr. Vaculíková)

domácí úkoly do 14.6. - (Mgr. Vaculíková)