8.B TŘÍDA

Třídní učitelka: Mgr. Petra Schildbergerová

schildbergerova@zsnovyhrozenkov.cz

On-line konzultace v Office 365 (Teams třída 8.B) - řešení třídnických záležitostí, obecné dotazy - odkaz zde

Matematika

Vyučující: Mgr. Lenka Dujková lenka.duj@seznam.cz 

Informace pro žáky: Všechny zápisy a řešení úloh vypracujte do školního sešitu.

Metodické pokyny pro rodiče:  Kdo bude mít všechny doposud zadané úkoly splněné (zápisy i vypracované úlohy), pošle zprávu na lenka.duj@seznam.cz postačí informace o splnění, kontrola zápisů bude ve škole. 

On-line konzultace v Office 365 (Teams M 8): čtvrtek 10:00 - 11:00

 

Prosím všechny žáky, aby odevzdali své sešity do matematiky s vypracovanými zápisy a vyřešenými úlohami na určené místo ve vestibulu školy - sešity noste v týdnu od 18. 5. 2020.


Připomínám, že veškerá vaše domácí práce bude také podkladem pro hodnocení matematiky za 2. pololetí školního roku. Úkoly pro tento týden si mezitím řešte na papíry, které si pak do sešitů nalepíte...

 

11. - 20. 3. - Sčítání a odčítání mnohočlenů, násobení jednočlenu jednočlenem a násobení mnohočlenu jednočlenem

M8 - 1. částM8 - 2. část

 

 23. - 27. 3. - Násobení mnohočlenu mnohočlenem, rozklad na součin (vytýkání před závorku)

ZÁPIS viz příloha níže, poté řeš úlohy z uč. str. 60/10,11, str. 61/15,16,17, str. 63/21,22,1,2, str. 64/3,4,5, str. 65/7

M8 - 3. částM8 - 4. část

 

30. 3. - 3. 4. - Mnohočleny - vzorce usnadňující úpravy

M8 - 5. částM8 - 6. část

Kdo bude mít všechny doposud zadané úkoly splněné (zápisy i vypracované úlohy), pošle email na lenka.duj@seznam.cz postačí informace o splnění, kontrola zápisů bude ve škole. Připomínám, že vaše domácí příprava bude součástí hodnocení za 2. pololetí. 

 

6. - 8. 4. Cvičná kontrolní písemná práce za 3. čtvrtletí školního roku - pokyny a zadání najdete v přílohách níže, řešení KPP s bodováním dodám....

Hodnocení: Moc děkuji všem - rodičům i žákům, kteří se mně ozvali emailem. Vy, kteří jste tak zatím neučinili, napište prosím co nejdříve - jak se daří plnit úkoly, jestli potřebujete něco poradit, či zvládáte v pohodě... Přeji pěkné Velikonoce!

M8 - 7. částM8 - 8. část - KPP

 

14. 4. - 17. 4. - Konstrukční úlohy - množiny bodů dané vlastnosti, oprava cvičné KPP

M8 - 9. část

M8 - KPP - řešení - 1. listM8 - KPP - řešení - 2. list 

Informace pro žáky: Vypracovanou cvičnou KPP si po opravě nalepte do sešitu. Pokud máte v řešení úloh z KPP nějaké nejasnosti, dejte mně vědět... 

Hodnocení: Z celkového počtu 18 žáků se mně doposud ozvalo 13 žáků - Vám, kteří si poctivě plníte zadané úkoly, děkuji... Vše je samozřejmě součástí hodnocení za 2. pololetí...

Metodické pokyny pro rodiče: Prosím, zjistěte, jak Vaše děti plní zadávané úkoly. Pokud ještě od Vás či Vašich dětí nemám žádnou zprávu, neprodleně mě informujte na lenka.duj@seznam.cz. Děkuji za spolupráci. 

 

20. 4. - 24. 4. - Konstrukční úlohy - konstrukce trojúhelníku (je-li zadaná výška či těžnice)

 M8 - 10. část

 

27. 4. - 30. 4. - Konstrukční úlohy - konstrukce čtyřúhelníku (je-li zadaná výška), lineární rovnice (úvod k učivu)

M8 - 11. část

 

4. 5. - 7. 5. - Lineární rovnice (levá a pravá strana rovnice, kořen rovnice, zkouška dosazením, ekvivalentní úpravy rovnic)

M8 - 12. část

 

11. 5. - 15. 5.- Lineární rovnice - řešení rovnic pomocí ekvivalentních úprav, rovnice se závorkami

M8 - 13. část

 

18. 5. - 22. 5.- Lineární rovnice - řešení rovnic pomocí ekvivalentních úprav - opakování, procvičování, rovnice se zlomky

M8 - 14. část

 

25. 5. - 29. 5.- Lineární rovnice (opakování), slovní úlohy řešené pomocí rovnice

M8 - 15. část, M8 - 16. část (pracovní list)

Informace pro žáky:

Prosím žáky, kteří ještě neodevzdali sešit ke kontrole, aby tak učinili nejpozději ve středu 27.5. 2020.

 

1. 6. - 5. 6.- Slovní úlohy řešené pomocí rovnice

M8 - 17. část, M8 - 18. část, M8 - 19. část

Informace pro žáky:

Ve vestibulu školy máte připravené sešity. Můžete si je tedy vyzvednout. Žáci, kteří mají ještě doplnit některé chybějící zápisy či úlohy, přinesou sešit ke kontrole znovu - nejpozději 8. 6. 2020.

 

8. 6. - 12. 6.- Opakování - rovnice

M8 - 20. část

 

Český jazyk

Vyučující: Mgr. Vladimíra Štelclová stelclova@zsnovyhrozenkov.cz 

Informace pro žáky: Všechny úkoly je nutné plnit v daném týdnu, odesílejte pouze požadované práce.

Metodické pokyny pro rodiče: Na konci týdne prosím o důslednou kontrolu, zda žák splnil všechny úkoly. Někteří žáci stále neodevzdali požadované práce. V případě jakýchkoli nejasností mě kontaktujte. Distanční výuka je součástí hodnocení.

On-line konzultace v Office 365 (Teams JČ 8.B): středa 12.00-13.00

 

Čj - domácí příprava (23.3.-27.3.)

Čj - domácí příprava (30.3. - 3.4. 2020)

Online test vypracuj do 6. 4. 2020: Vedlejší věty 8/1

Čj - domácí příprava (6.4. - 8.4. 2020)

Čj - domácí příprava (14.4. - 17.4. 2020)

Čj - domácí příprava (20.4. - 24.4. 2020)

Online test vypracuj do 24. 4. 2020: Významové poměry

Čj - domácí příprava (27.4. - 30.4.)

Čj - domácí příprava (4.5. - 7.5.)

Májovci, ruchovci, lumírovci - kvíz naleznete v Team JČ 8. B

Čj - domácí příprava (11.5. - 15.5.)

Čj - domácí příprava (18.5. - 22.5.)

Čj - domácí příprava (25.5. - 29.5.)

Čj - domácí příprava (1.6. - 5.6.)  

Čj - domácí příprava (8.6. - 12.6.)  

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Petra Schildbergerová

schildbergerova@zsnovyhrozenkov.cz

Informace pro žáky: upozornění - všechny zadané úkoly, ať už vypracované písemně do sešitu nebo elektronicky budou kontrolovány a budou součástí celkového hodnocení za 2. pololetí. 

Metodické pokyny pro rodiče: 

On-line konzultace v Office 365 (Teams AJ 8.B): středa 8.00-9.00, odkaz naleznete zde

 

AJ - domácí příprava od 11.3. do 13.3.

AJ - domácí příprava od 16.3. do 20.3.

AJ - domácí příprava od 23.3. do 27.3.

AJ - domácí příprava od 30.3. do 3.4.

AJ - domácí příprava od 6.4. do 8.4.

AJ - domácí příprava od 14.4. do 17.4.

AJ - domácí příprava od 20.4. do 24.4.

AJ - domácí příprava od 27.4. do 30.4.

AJ - domácí příprava od 4.5. do 7.5.

AJ - domácí příprava od 11.5. do 15.5.

AJ - domácí příprava od 18.5. do 22.5.

AJ - domácí příprava od 25.5. do 29.5.

AJ - domácí příprava od 1.6. do 5.6.

AJ - domácí příprava od 8.6. do 12.6.

Ruský jazyk 

Vyučující: Mgr. Martina Vaculíková vaculikovajr@seznam.cz

Informace pro žáky: všechny pokyny potřebné pro splnění najdete v zadání učiva

Metodické pokyny pro rodiče: jak splnit učivo a co posílat zpět je uvedeno v zadání úkolů na každý týden, email: vaculikovarj@seznam.cz

 On-line konzultace v Office 365 (Teams RJ 8): pondělí 9-10h od 20.4.

 

RJ - domácí příprava do 19.3.

RJ - domácí příprava do 27.3. 

RJ - domácí příprava do 5.4.

RJ - domácí příprava do 13.4. 

RJ - domácí příprava do 19.4. 

RJ - domácí příprava do 26.4. 

RJ - domácí příprava do 30.4. 

RJ - domácí příprava do 7.5.

RJ - domácí příprava do 15.5.

RJ - domácí příprava do 22.5.

RJ - domácí příprava do 29.5.

RJ - domácí příprava do 5.6.

RJ - domácí příprava do 12.6.

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Hana Tydlačková tydlackova@zsnovyhrozenkov.cz

Informace pro žáky: 

Metodické pokyny pro rodiče: 

Kdo bude mít všechny doposud zadané úkoly splněné, pošle email na tydlackova@zsnovyhrozenkov.cz. Postačí informace o splnění. 

 On-line konzultace v Office 365 (Teams NJ 8.B): čtvrtek 8.00 - 8.45

 

NJ - domácí příprava 

Domácí příprava 25.3. - 26.3. 2020

Domácí příprava 1.4.- 2.4.

Domácí příprava 8.4.

Pracovní list vytiskni a vypracuj.

Děkuji těm, kteří mi pravidelně poskytují informaci o tom, jak se daří plnit úkoly.

 Domácí příprava 15.4. 

Doposud mi napsali 3 z vás, že mají vše hotovo. Čekám na další.

Zopakuj si slovní zásobu 11. - 13. lekce.

Přečti si text v učebnici na str. 25 a odpověz na otázky.

Domácí příprava 22. 4. - 23. 4.

Test

Přehled 1

Přehled 2

Přehled 3 

Domácí příprava 29.4. - 30.4.

Pracovní list - řešení

Domácí příprava 6.5.

Domácí příprava 20.5.

 Domácí příprava 27.5.

Prosím všechny žáky, aby odevzdali své sešity na určené místo ve vestibulu školy.

Domácí příprava 1.6.

Domácí příprava 9.6.

Přírodopis

Soustava oběhová - učebnice str.78-84.

Zápisy č.1 srdceč.2 krev,cévy, č.3 mízní cévyč.4 onemocnění cévní soustavy.

23. - 27.3. 2020

1. Zopakovat za použití sešitu i učebnice soustavu trávicí, dýchací a oběhovou(cévní).

2. Prostudovat soustavu vylučovací str.85,86, zápis soustava vylučovací

30.3. - 3.4. 2020

1.Ze str. 94-95 prostudujte soustavu kožní, udělejte zápis soustava kožní.

2. Udělejte zápis poranění kůže, kožní nemoci pouze prostudujte!

3. Nezapomínejte na opakování, opakujte si průběžně soustavu trávící, dýchací, cévní a vylučovací.

6.4.-8.4. 2020

1. Z učebnice prostudovat str. 104-105 nervovou soustavu (po centrální nervová soustava). 

2. Udělat zápis řídící soustavy, soustava nervová. 

3. Ze str. 105 nakresli při tvorbě zápisu stavbu  neuronu (nervové buňky),     detail zápoje ne.

4. Opakování trvá.

14.4.-17.4.2020

1) Prostudujte ze str. 105,106 téma hřbetní mícha, nervové dráhy.

2) Udělejte krátký zápis hřbetní mícha, zápis můžete i vytisknout a nalepit do sešitu.

3) Nakreslete a popište řez míchou ze str.106.

20.4.-24.4. 2020

1) Prostudujte v učebnici str. 106-108 centrální nervovou soustavu-mozek.

2) Udělejte zápis mozek.

Nezapomeňte, že veškeré prostřednictvím  webu školy zadané úkoly, které Vámi mají být vypracovány budou součástí klasifikace za druhé pololetí tohoto školního roku! Informaci o splnění úkolů zašlete na e-mail:

paveold@seznam.cz

26.4.-30.4. 2020

1) Odpovězte písemně do sešitu na tyto otázky, pokud je to možné ofocené zaškete na můj e-mail.

2) Na str. 108-109 prostudujte téma obvodové nervy.

3) Udělejte zápis obvodové nervy.

4.5.-7.5. 2020

Úkoly zde.

11.5.-15.5. 2020

Úkoly zde.

18.5. - 22.5.

Úkoly zde.

25.5.-29.5. 2020

Úkoly zde.

1.6.-5.6. 2020

Úkoly zde.

8.6.-12.6. 2020

Úkoly zde.

Dějepis

11. - 20. 3.

Národní obrození - učebnice str. 84 - 85

Zápisy - národní obrození 1národní obrození 2národní obrození 3

23.-27.3.2020

1. Pomocí učebnice a zápisů v sešitě zopakovat národní obrození

2. Prostudovat z učebnice str. 91 - 92 revoluce 1848 ve Francii, Itálii a Německu. Zápisy revoluce 1848 ve Francii, Itálii a Německu

30.3.-3.4.2020

1 Prostudovat z učebnice str. 93-97 revoluci 1848 v Habsburské monarchii a česých zemích, zápis revoluce 1848 v Habsburské monarchii.

2 Prostudovat ze str. 119 v učebnici české země za Bachova absolutismu, tj. v 50-60 letech 19 století. Zápis české země za Bachova absolutismu, zapsat pouze politický vývoj.

6.4.-8.4. 2020

1. Dodělat zápis Bachův absolutismus- hospodářský a kulturní vývoj.

2. Zopakovat znovu národní nové opakovaní pomocí učebnice i sešitu revoluce 1848.

14.4.-17.4. 2020

1) Prostuduj z učebnice str. 110 sjednocení Itálie, udělej zápis sjednocení Itálie, zde chybějící doplň. Můžeš i vytisknout, doplnit a nalepit do sešitu.

2) Prostuduj sjednocení Německa, zápis sjednocení Německa udělej jako odpověď na tyto otázky.

3) Opakování z minula trvá.

20.4.-24.4. 2020

1) Ze strany 109 a stran 112-113 si přečtěte o Francii po Prusko-francouzské válce.

2) Udělejte zápis Francie po Prusko-francouzské válce

3) Prostudujte ze strany 120 vznik Rakousko-Uherska, formou otázek udělejte zápis.

Nezapomeňte, že veškeré prostřednictvím  webu školy zadané úkoly, které Vámi mají být vypracovány budou součástí klasifikace za druhé pololetí tohoto školního roku! Informaci o splnění úkolů zašlete na e-mail: paveold@seznam.cz

 

 

26.4.-30.4. 2020

 

1) Odpovězte písemně v sešitě na tyto otázky, pokud je to možné zašlete vypracované na můj e-mail.

 

2) Na str. 116-118 prostujte téma občanská válka v USA.

 

3) Udělejte zápis občanská válka v USA.

4) Kontrola zápisu z minula zde.

4.5.-7.5. 2020

Úkoly zde.

11.5.-15.5. 2020

Úkoly zde.

18.5.- 22.5.

Úkoly zde.

25.5.-29.5. 2020

Úkoly zde.

1.6.-5.6. 2020

Úkoly zde.

8.6.-12.6. 2020

Úkoly zde.

 

Zeměpis

(Mgr. Malina)

On-line konzultace v Teams (Z 8.B): ranní a dopolední hodiny v úterý a středy. 

NOVÉ

 • NOVÉ - Dopsání a dodělání všech zápisů, úkolů a kvízů.
 • Online kvíz - kvíz o učivu Znaky států II. (zápisy: Státní hranice, Formy vlády a Mezinárodní organizace). Kvíz najdete v úkolech Teams Z 8.B od čtvrtka 4.6. bude zpřístupněn od 8:00 a vyplňovat jej můžete až do neděle (7.6.). V Teams v zadání úkolů se můžete podívat na vzorově vyplněný test, ze kterého jsem při vytváření kvízu vycházel.
 • Vytvořte počítačovou prezentaci (nejlépe v Power Point, je i online v Office 365) o základích znacích státu, který si vyberete (oznamte učiteli a spolužákům v chatu v teams, který stát budete zpracovávat). Soubor s prezentací pak nahrajte k tomuto zadání úkolu v Teams.

 • Učení informací ze zápisů o znacích státu – Znaky států I., Znaky států II., Znaky států III.Znaky států IV..

 

Fyzika

Vyučující: Mgr. Igor Haša hasa@zsnovyhrozenkov.cz 

Informace pro žáky: 14 žáků má splněno (zápisy, test, úlohy, model).

Metodické pokyny pro rodiče: děkuji rodičům za pomoc dětem při plnění domácí přípravy. Všichni žáci obdrželi emailové adresy jmenoprijmeni@zsnovyhrozenkov.cz 

On-line konzultace v Office 365 Teams F 8.B  PO 10.00 - 11.00

 

 • 18. 3. Přečti si úvod ke kapitole Elektřina 1, vypracuj zápis i s obrázky do sešitu. Vypracuj úlohy. Test za1.týden (vypracovalo 16 žáků
 • 23. 3. Přečti si kapitolu Elektřina 2. Zápis do sešitu: opiš do  odstavec Elektrický náboj a Uzemnění. Vypracuj si úlohy 1. -.10. Pro názornost kapitoly elektrický náboj, podívej se na shrnující video. Vyrob si  jednoduchý elektroskop (4:28) z pokusů se statickou elektřinouTest za 2.týden. 
 • 30. 3. Co je elektrický vodič a izolant. Vypracuj zápis do sešitu, obrázky tužkou. Nauč se ovládat online nástroj pro sestavení elektrického obvodu. Sestav obvod podle obrázku.
 • 6. 4. Elektrický proud. Vypracuj do sešitu zápis (zvýrazněný text tučně a červeně, obrázek barevně). Vypracuj otázky, které se objeví v testu.
 • 13. 4. Elektrický proud - test.
 • 20. 4. Online kozultace - jak sestavit elektrický obvod (online stavebnice). Odeslat print screen (foto) zapojení žárovky, monočlánku a spínače.
 • 30. 4. Online kozultace - elektrické napětí. Vypracujte zápis a otázky do sešitu. Zapojte v online stavebnici elektrický obvod: žárovka + 2 x 1,5 V (2 monočlánky). Co se stane a proč? Odpověď použiješ i v testu. Elektrické napětí test.
 •   4. 5. Online konzultace - Chemické zdroje napětí. Vypiš do sešitu přehled chemických zdroju el- napětí, jejich využití a vlastnosti. Zjisti jméno vynálezce baterie a jak se jmenoval jeho vynález. Jako bonus: pokus se rozsvítit LED diodu citronem (limetkou). Zkontrolujte v Teams F8.B, zda máte splněny všechny online testy!
 • 11. 5. Online konzultace - Elektrický odpor. Vypracuj krátký zápis, nakresli schematické značky, zapojení a odpověz na otázky.
 • 18. 5. Online konzultace - Ohmův zákon. Vypracuj zápis. Vyber si dva cvičné příklady a opiš do sešitu. Písemně vypracuj otázky.
 • 25. 5. Online konzultace - kontrola sešitů a hodnocení. Test Elektrický odpor a Ohmův zákon.
 •   1. 6. Online konzultace - kontrola sešitů a hodnocení. Jednoduchý a rozvětvený obvod. Vypracuj zápis a odpovědi.

Chemie

11. - 20. 3.

Oxidy a jejich názvosloví - tabulka str. 85

Zápisy č.1 oxidy úvod, tvorba vzorceč.2 tvorba názvu oxiduč.3 opakování názvosloví halogenidů a oxidů

23. - 27. 3. 2020

1. Prostudovat sulfidy str. 89, zapis sulfidy

2. Prostudovat anorganické kyseliny str.96 -100, názvosloví NE.

3. Zápis kyseliny bezkyslíkaté

4. Zápis kyseliny kyslíkaté společné vlastnosti kyselin

30.3.-3.4.2020

1. Prostudovat ze str. 99 v učebnici názvosloví kyselin. 

2. Zápis názvosloví bezkyslíkatých kyselin a kyslíkatých kyselin tvorba          názvutvorba vzorce.

3. Zápis tvorba vzorce kyslíkaté kyseliny jinak.

4. Opakování názvosloví kyselin, vyberte pouze kyseliny, vytvořte ze vzorce název a naopak.

 5. Kontrola opakování názvosloví kyselin.

6.4.-8.4. 2020

1. Ze str. 101-102 prostudujte hydroxidy a udělejte zápis hydroxidy.Použití hydroxidu draselného a sodného sami z učebnice při tvorbě zápisu.

2. Na str. 101 zkuste sami přijít na tvorbu názvů a vzorců hydroxidů, bude to téma další týden.

3. Opakujte si sami již vytvořené vzorc a názvy halogenidů, oxidů, sulfidů a kyselin.

14.4.-17.4. 2020

1) Udělejte zápis tvorba názvů a tvorba vzorců hydroxidů.

2) Opakujte si názvosloví, které jsme zatím probrali.

20.4.-24.4. 2020

1) Zopakujeme si názvosloví- do sešitu místo vzorce napište název a naopak.Nezapomeňte na oxidační čísla.Opakování zde.

2) Připravte si, čemu v názvosloví nerozumíte, budeme řešit po založení teams.

Nezapomeňte, že veškeré prostřednictvím  webu školy zadané úkoly, které Vámi mají být vypracovány budou součástí klasifikace za druhé pololetí tohoto školního roku! Informaci o splnění úkolů zašlete na e-mail: paveold@seznam.cz

 

26.4.-30.4. 2020

 

1) Na str. 104 nad stupnicí pH prostudujte téma kyselost a zásaditost.

 

2) Udělejte zápis kyselost a zásaditost, k tématu se určitě vrátime.

 

4.5.-7.5. 2020

 

Úkoly zde.

11.5.-15.5. 2020

Úkoly zde.

18.5. - 22.5.

Úkoly zde.

25.5.-29.5. 2020

Úkoly zde.

1.6.-5.6. 2020

Úkoly zde.

 

 

Rodinná výchova

Vyučující: Mgr. Erika Kinclová eriska@atlas.cz

Informace pro žáky: všechny pokyny potřebné pro splnění najdete v zadání učiva (Informace)

Metodické pokyny pro rodiče: jak splnit učivo a co posílat zpět je uvedeno v zadání úkolů, email: eriska@atlas.cz

On-line konzultace v Office 365 (Teams Rv,Ov): úterý 11.00 - 12.00 od 21.4.

 

Dát do pořádku sešit (dopsat, co chybí).

Najdi a vypiš si všechno o velikonocích – velikonoční zvyky a tradice, doba postní.

Datum, kdy je slavíme letos, velikonoční týden.

Vypiš všechno o svatbě (zvyky a tradice, církevní, světská).

další práce do 31.3. zde.

Nové učivo do 14.4.

Zamysli se nad tématy -  internet a závislost, hazardní hry, bezpečnost a komunikace napiš na 1 –2 stránky do sešitu, jaký máš na to názor.

Napiš svůj denní režim, když nechodíme do školy a učíme se z domu. Napiš 1 stránku do sešitu.

Informace odkaz zde.

Děkuji všem rodičům i žákům, kteří mi píší na email, jak se jim práce daří, ti co nenapsali, ozvěte se mi. Přeji pěkné Velikonoce.

23.4.2020 Domácí práce zde

29.4. Domácí práce zde

19.5. Pokračujeme v zadané práci, prosím dát si do pořádku sešit a předchozí úkoly. Děkuji

3.6. Sešity (Rv,Ov, referát Ov) odevzdávejte do vestibulu školy, informace o zápisech zde. Děkuji

Občanská výchova

Vyučující: Mgr. Erika Kinclová eriska@atlas.cz

Informace pro žáky: všechny pokyny potřebné pro splnění najdete v zadání učiva (Informace)

Metodické pokyny pro rodiče: jak splnit učivo a co posílat zpět je uvedeno v zadání úkolů, email: eriska@atlas.cz

On-line konzultace v Office 365 (Teams Rv,Ov): úterý 11.00 - 12.00 od 21.4.

 

Dát do pořádku sešit (dopsat, co chybí).

Demokratický stát a jeho zřízení – vyhledej a vypiš.

Připrav si referát – výběr témat (práva a povinnosti občanů ve státě, lidská práva): papír A4 – stránka. Do 31.3.

Zkus se zamyslet a popiš současnou situaci v naší republice. Popiš, jak to vnímáš ty. Kolik napíšete, nechám na vás. Do 31.3. (do sešitu)

Nové učivo do 30.4.

Vystřihuj nebo napiš aktuality o současném dění u nás i ve světě. Vystřižené průběžně nalepuj do sešitu, jinak můžeš i psát, pokus se zachytit události jak jdou za sebou.(nemusí to být za každý den)

19.5. Pokračujeme v zadané práci, prosím dát si do pořádku sešit a předchozí úkoly. Děkuji

Finanční gramotnost

domácí práce 17.3. 2020

domácí práce 24.3. 

domácí práce 31.3. 

domácí práce 7.4. 

pracovní list

domácí práce 21.4.

pracovní list

domácí práce 27.4. 

pracovní list

domácí práce 12.5.

domácí práce 20.5.

domácí práce 2.6.

domácí práce 9.6.

 

Prosím všechny žáky, aby odevzdali své sešity a pracovní listy na určené místo ve vestibulu školy - sešity noste v týdnu od 1.6. 2020.

Design a konstruování

Informatika

 • V rámci učiva zeměpisu vytvořte v programu PowerPoint prezentaci o základních znacích vámi vybraného státu.
 • Videa, která vám vysvětlí zaklady práce s PowerPoint - zde, zde. Pro pokročilejší - zde, zde.

Pracovní činnosti

Pěstitelské práce - úkoly (Mgr. Vaculíková)

Pěstitelské práce - úkoly do 30.4. (Mgr. Vaculíková)

Pěstitelské práce - úkoly do 31.5. (Mgr. Vaculíková)

Pěstitelské práce - úkoly do 14.6. (Mgr. Vaculíková)