Třídní učitelka: Mgr.Magda Slováčková

Kontakt: slovackova.magda@gmail.com

Domací úkoly a podklady budou zasílány e-mailem. Pokud jste dosud neobdrželi, kontaktujte mne.

AJ - materiály elektronicky odeslané dne 11. 3. 2020 zde

Online výuka v MS Teams:  15. 4.  9.00 - 10.00
                                             17. 4.  9.00 - 10.00
V následujících týdnech pak vždy v úterý a ve čtvrtek od 9.00 do 10.00.