Třídní učitelka: Mgr. Oldřich Pavelka

Kontakt: paveold@seznam.cz

Počet žáků: 28

Umístění: 1.patro (stará budova)