Třídní učitelka: Mgr. Petr Malina

Kontakt: raspberry@post.cz

Počet žáků: 16

Umístění: 2.patro (nová budova nad šatnami)