Třídní učitel: Mgr.Josef Jakubkovič

Kontakt: jakub.kovic@centrum.cz