Třídní učitelka: Mgr. Hana Tydlačková

Kontakt: tydlackova@zsnovyhrozenkov.cz

Počet žáků: 16

Umístění: 1.patro (budova A, stará škola)