Třídní učitelka: Mgr. Soňa Dujková

Kontakt: sonia.valerie@seznam.cz

Počet žáků: 18

Umístění: 1.patro (nová budova nad šatnami)