Třídní učitelka: Bc. Marie Čecháková

Kontakt: cechakova.marie@seznam.cz

Počet žáků: 21

Umístění: 1.patro (nová budova nad šatnami)