Třídní učitelka: Mgr. Magda Slováčková

Kontakt: slovackova.magda@gmail.cz

Počet žáků: 23

Umístění: 1.patro (nová budova nad šatnami)