Třídní učitelka: Mgr. Magda Slováčková

Kontakt: slovackova.magda@gmail.cz