Třídní učitelka: Mgr. Lenka Bartoňová

Kontakt: bar.lenka@seznam.cz

Počet žáků: 21

Umístění: 1.patro (nová budova nad šatnami)