Třídní učitel: 1.B Mgr. Danuše Šťastná 

Kontakt: dana.stastna1@seznam.cz