Třídní učitel:  Mgr. Zdeňka Koňaříková 

Kontakt: KonarikovaZ@seznam.cz