Jak na domácí úkoly

Uzavření školy z preventivních zdravotních důvodů neznamená, že máme (žáci i učitelé) prázdniny. Je povinností učitelů vám připravit podklady pro samostudium a je povinností rodičů dohlédnout na jejich plnění. Je důležité, začít hned, protože učiva a úkolů bude přibývat. Proto je nezbytné se naučit i plánovat, jak vše zvládnout:

 • Vytvořte si seznam úkolů (viz odkazy na třídu vpravo).
 • Ujistěte se, že rozumíte zadání (lze elektronicky kontaktovat učitele).
 • Najděte si pohodlné místo, kde Tě nebude nic rozptylovat.
 • Vypracuj nejprve ty nejdůležitější úkoly (zpravidla ty náročnější).
 • Vytvoř si rozvrh hodin, podobný tomu ve škole (včetně přestávek).

Pokud už víš jak, neváhej a začni. Pokud Tě zajímají podrobnosti, podívej se zde.

 

Jazyky.png

Animace - soutěžní práce žáků

Vedení: BcA. Monika Bednaříková

Školní parlament

parlament.jpg

Tým žáků, který se schází jednou měsíčně. Volení zástupci tříd od 5.ročníku, dva zástupci za třídu. Otázky podněty pro ředitele školy, organizování aktivit pro spolužáky, aktivní přístup k dění ve škole a v obci.

 

Pobytové kurzy, exkurze a výlety

 • Adaptační kurz pro 6.ročník ve Velkých Karlovicích
 • Adaptační kurz pro 7.roční ve Velkých Karlovicích
 • Exkurze a 4.denní pobyt s poznáváním Prahy - ubytování v ZŠ Praha -Norbetov

 • Vodácký kurz pro 9.ročník - CHKO Litovelské Pomoraví
 • Návštěvy výstav a workshopů v památníku Antonína Strnadela
 • Dějepisná exkurze do Osvětimi, Slavkova u Brna
 • Pobyty v přírodě a turistika v okolí Nového Hrozenkova - enviromentální výchova
 • Školní výlety mladších žáků (ZOO Lešná, zámek Luhačovice, Stezka do korun stromů - Frenštát p. Radhoštěm, Štramberk - zážitkový program, exkurze do IRISY Vsetín, 

Volnočasové aktivity

 • Klub deskových her
 • Badatelský klub
 • Doučování AJ
 • Čtenářský klub
 • Klub demokratického myšlení
 • Sportovní hry pro nejmenší
 • S portovní hry pro žáky II.stupně
 • Florbal pro mladší a starší žáky I.stupně
 • Valášek - folklorní kroužek
 • Vzpírání TJ Sokol Nový Hrozenkov
 • Sportovní hry pro žáky II.stupně
 • Práce se dřevem pod vedením p. A. Krystyníka - od II.pololetí
 • ZUŠ - hra na žesťové nástroje
 • ZUŠ - hra na housle
 • ZUŠ - kra na kytaru
 • ZUŠ - výtvarná přípravka pro nejmenší
 • Šachový kroužek
 • Myslivecký kroužek - Myslivecký spolek Nový Hrozenkov