Zahájena činnost školní knihovny

Zahájení činnsoti školní knihovny.

Vedoucí: Mgr. V. Štelclová