SCIO - testování M, AJ, ČJ, OSP

Termín konání: 4.5.2018 | 07:30
Místo konání: PC - učebna

SCIO - testování M, AJ, ČJ, OSP

Celorepublikové srovnávací testování. Slouží pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby a porovnání se stovkami škol z celé ČR. Test obecných studijních předpokladů (OSP) se používají celosvětově ke zjištění předpokladů studentů k dalšímu studiu. Díky němu získáte informaci, nakolik žáci využívají svůj studijní potenciál v jednotlivých předmětech. Výsledky testů doplňují informace z dotazníku pro ředitele, žáky, rodiče a učitele.

Test OSP je doplněn testem Českého jazyka a Matematiky, volitelně pak testem z Anglického a Německého jazyka. Všechny testy trvají 45 minut a mají 30 až 45 úloh. Testování probíhá on-line v aplikaci ScioDat. Škola získá podrobné výstupy o žácích, třídách i škole. Žáci získávají podrobnou zprávu včetně náhledu svého vyřešeného testu. Testovat můžete i na tabletech. Všechny výstupy najdete ke stažení v aplikaci ScioDat.

Ukázka testu z ČJ:

https://www.scio.cz/onlinetesty/testZdarmaNL.asp?typtestu=C5