Ředitelské volno

Termín konání: 30.4.2018 | 00:00
Místo konání: škola zavřena

Ředitelské volno

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuji z organizačních a technických důvodů na den 30. 4. 2018 ředitelské volno.

Mgr. Igor Haša
ředitel školy