Ředitelské volno

Termín konání: 21.12.2018 | 06:30
Místo konání: ZŠ, ŠD, Jídelna

Ředitelské volno

Oznamuji, že vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
dne 21. 12. ředitelské volno z vážných provozně-technických důvodů.

 

Odůvodnění:

  • odstávka vodovodního řádu I. stupně (oprava WC, servis a výměna sanitárního vybavení)
  • instalace vodovodní přípojky ve školní jídelně -  připojení nápojového automatu ve školní jídelně. Práce zasáhnou prostor přípravy jídel a školní jídelny – školní jídelna bude mimo provoz.