Pozvánka na třídní schůzky a volby do školské rady (II.termín)

Termín konání: 14.6.2018 | 15:00 - 17:00
Místo konání: Vestibul školy, kabinety

Pozvánka na třídní schůzky a volby do školské rady (II.termín)

Vážení rodiče,

děkujeme za podání nominace členů do školské rady - zástupců zákonných zástupců žáků. Z důvodu minimální účasti (necelých 5%) rodičů, vyhlašuji II.termín konání voleb:

14.června 2018 od 15.00h

Složení školské rady:

Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

 

Kandidáti zákonných zástupců žáků:

  • Vendula Boráková
  • Gabriela Černá
  • Alexandra Khazalová
  • Ing. Kateřina Ordyniecová
  • Jana Stančíková
  • Miroslava Špalková DiS.
  • Petr Václavík