Volby do školské rady

Termín konání: 2.5.2018 | 13:00 - 16:00
Místo konání: Vestibul školy

Volby do školské rady

POZVÁNKA K VOLBÁM DO ŠKOLSKÉ RADY 2018-2021

 

Vážení rodiče,

děkujeme za podání nominace členů do školské rady - zástupců zákonných zástupců žáků. Nominace proběhla písemnou formou. Pokud nominovaný kandidát nesouhlasí s nominací, může podat námitku a vzdát se účasti.

Volby do školské rady Základní školy Nový Hrozenkov, okres Vsetín z řad zákonných zástupců žáků proběhnou ve středu 2. května 2018 v době od 13.00 do 16.00 h.

Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. Volič zásadně hlasuje osobně, po podpisu prezenční listiny. Voliči jsou zákonní zástupci žáka (zpravidla oba rodiče). Komise vyhodnotí podle nejvyššího počtu hlasů dva nové členy školské rady. V případě shody hlasů se volby opakují. Výsledky budou zveřejněny na nástěnce před školou a na www.zsnovyhrozenkov.cz

Kandidáti:

Vendula Boráková

Gabriela Černá

Petr Václavík

Alexandra Khazalová

Ing. Kateřina Ordyniecová

Jana Stančíková

Miroslava Špalková DiS.

 

V Novém Hrozenkově 26. 4. 2018

Mgr. Igor Haša, ředitel školy