Branný den

Termín konání: 4.9.2019 | 08:30 - 12:00
Místo konání: Mimoškolní akce

Branný den

Ochrana člověka za mimořádných událostí.