Mikulášská nadílka

Termín konání: 5.12.2018 | 08:00 - 12:00
Místo konání: ZŠ, MŠ střed, MŠ Vranče

Mikulášská nadílka

Čert a Mikuláš: Tradice sahající do dávné historie zdroj:

Obě tyto mystické postavy jsou součástí  české kultury a k lidové tradici neodmyslitlně patří. Stvořily ji legendy, které vznikly o laskavosti biskupa Mikuláše v první polovině 4. století v turecké Myře. Jedna z mnoha pověstí vypráví, že zachránil tři sestry, které chtěl chudý otec prodat do nevěstince, aby se vymanil z bídy. Biskup Mikuláš tajně vhodil do komína hroudu zlata a  osud tří dívek se obrátil k dobrému. Mikulášské oslavy se dřív pojily s  masopustem, který je spojen s rejdy maškar. Ještě v 18. století chodili v takových průvodech často až čtyři Mikulášové, doprovázení čerty, anděly a řadou neobvyklých masek. A protože ten náš kraj není tak velký, chodí po něm Mikuláš stále pěšky a oporou je mu  biskupská berle. Bezesporu lze říct, že čert má strašidelný obličej. Ještěže chodí v doprovodu Mikuláše a anděla, kteří jeho strašidelnost trochu kompenzují. Čert ví, proč s některými dětmi šijou všichni čerti. Naštěstí je můžeme těmi čerty dočasně postrašit. Čert je pohádková bytost slovanské mytologie. Podle pověsti peklo opouští proto, aby získal duše hříšníků. Nabídne člověku služby a lákavé výhody nebo velké bohatství, ale ten mu musí vlastní krví upsat svou duši. Když lhůta vyprší, čert si pro toho člověka přijde a odnese jeho duši do pekla. Řada pohádek je na záměně zlé duše za dobrou založena. Podle těchto pohádek jsou čerti bytosti hloupé, ovšem podceňovat je, se nevyplácí. Opakem čerta je Mikuláš. Jeho vlídná vousatá tvář vyvolává pocit moudrosti a laskavosti. Právě Mikuláš jakoby vytvářel respekt ke stáří a ohleduplnosti.  A jeho společník anděl je ztělesněním krásy, něhy a pokory. Nebo snad ne?

Jiřina Nováková  
Zdroj: http://www.neaktuality.cz/domaci/cert-a-mikulas-tradice-sahajici-do-davne-historie/