Etické dílny

Termín konání: 28.4. - 11.6.2020 | 07:30 - 15:00
Místo konání: Třídy i. a II.stupně

Etické dílny

Etické dílny jsou certifikované programy primární prevence, které nabízí HOPE4KIDS, z.s.

Zábavnou formou pomáhají budovat charakter dětí a dospívajících a předcházet jejich rizikovému chování.

Zároveň splňují zásady efektivní prevence.

Programy jsou interaktivní, využíváme v nich pestrou škálu didaktických metod jako hraní rolí, diskuse, skupinové aktivity atd. S menšími dětmi také zpíváme, tvoříme a komunikujeme s pomocí maňáskové loutky. Školy si mohou vybrat z 26 témat pro 1.-9.ročník. Spolupráce díky tomu může být systematická a dlouhodobá.

Lektoři jsou vyškolení v oblasti primární prevence rizikového chování, prochází pravidelnými intervizemi, supervizemi a odborným vzděláváním. Dodržují etický kodex PP Etické dílny®.