Lyžařský kurz 7.,8.ročník

Termín konání: 10.2. - 14.2.2020 | 07:30
Místo konání: Kohútka/Vranča

Lyžařský kurz 7.,8.ročník

Vedoucí kurzu: Mgr. Vičík

Cena: 1 100 Kč

Platby do 16.1.: 

a) v hotovosti 15. a 16.1. 2020 účetní školy (kancelář vedle ředitelny)

b) na účet školy, č.ú. 1772397399/800, do poznámek uveďte celé jémno dítěte