O poklad strýca Juráša

O poklad strýca Juráša

Během měsíce října se naše škola zapojí do literární soutěže O poklad stýca Juráše. Hlavní téma: Hrdinové z knížek. Tuto soutěž pořádá Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně.

Soutěžní práce odevzdávejte v elektronické podobě v obecní knihovně nebo paní učitelce V. Štelclové.