II.termín voleb do školské rady

II.termín voleb do školské rady

Vzhledem ke konci tříletého funkčního období školské rady vyhlásil ředitel Základní školy Nový Hrozenkov, okres Vsetín v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), volby do školské rady.

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků se uskutečnily ve středu 2. května 2018 ve vestibulu budovy základní školy od 7.00 – 7.30 a od 13.00 do 16:00 hod. Z důvodu minimální účasti (necelých 5%) rodičů, vyhlašuji nový termín voleb:

14.června 2018

Složení školské rady:

Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

 

Kandidáti zákonných zástupců žáků:

  • Vendula Boráková
  • Gabriela Černá
  • Alexandra Khazalová
  • Ing. Kateřina Ordyniecová
  • Jana Stančíková
  • Miroslava Špalková DiS.
  • Petr Václavík

 

Členové volební komise:

Mgr. Hana Tydlačková – předseda

Martin Šulák – člen

Jana Koňaříková – člen

 

V Novém Hrozenkově dne 3. května 2018

Mgr. Igor Haša ředitel školy