Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka

Pátého prosince navštívil školu a školku  Mikuláš s čerty a anděly v podání žáků 9. třídy. Celá akce proběhla bez problémů a s velkým nadšením všech dětí, které netrpělivě očekávaly jejich příchod už od prvního zazvonění. Zatímco Mikuláš a jeho pomocníci na 1. stupni děti jen lehce napomenuli, na 2. stupni museli u některých zlobivců použít k pokárání i čerty. Zároveň toho dne probíhaly vánoční dílny a třídy dokončovaly své výtvory na vánoční jarmark, ketrý se uskutečnil 7.12. v pátek a s úspěchem i velkou návštěvností rodičů, kteří si přišli prohlédnout a koupit výrobky žáků školy. Tak příští rok zase!!